Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Боян Рашев e един от водещите експерти по устойчиво развитие в България. От 2007 г. е управляващ партньор в denkstatt – консултантска компания, която помага на бизнеса да управлява въздействието си върху природния и социалния капитал. Професионалната му експертиза е в сферата на устойчивото развитие, управление на околната среда, остойностяване на екосистемни услуги, кръгова икономика, качество на въздуха, управление на природните ресурси. Има бакалавърска и магистърска степен по „Управление на околната среда и ресурсите” от Бранденбургския технически университет в Котбус, Германия. Учил също в СУ „Св. Кл. Охридски“, Университета за природни науки и науки за живота във Виена и Централния университет на Венецуела в Каракас. През 2012 г. е финалист националния конкурс за млади бизнес лидери Next Generation.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- МАРШЪТ НА МЕТАЛИТЕ
- ЕНЕРГИЙНИЯТ ПРЕХОД: МОГАТ ЛИ МЕТАЛИТЕ ДА БЪДАТ „ГОРИВОТО“ НА БЪДЕЩЕТО?

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.