Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Инж. Боголюб Вучкович, инженер геолог (магистър), ЕПС Сърбия, Въглищни ми-ни „Колубара”, Отдел „Проекти”, Лазаревац, Главен проектант-геолог, Въглищни мини „Колубара”. Експерт по геоекология и икономическа геология

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-ОТВЪД 2020 г. - ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ И ВЛИЯНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОТКРИТИТЕ РУДНИЦИ ПРИ РЕКУЛТИВАЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ВЪВ ВЪГЛИЩНИТЕ МИНИ „КОЛУБАРА", СЪРБИЯ. НОВИ НАСОКИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.