Skip to content Skip to footer

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛУРГИЯ

E-mail: mdgm@fnts.bg
Brief info

Автобиография

Contact me

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.