Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Доц. Марин Гешков е преподавател в катедра „Индустриален бизнес“ на УНСС. През 1996 г. придобива магистърска степен от Енергомашиностроителния факултет към Техническия университет - София със звание машинен инженер - енергетик, а през 2001 г. и от УНСС по специалност „Икономика на индустрията”. През 2000 г. е приет в магистърската програма по икономика в Икономическия департамент на Университета на Южна Флорида в гр.Тампа и след успешното ѝ завършване продължава в докторската програма. Като редовен докторант преподава няколко основни икономически дисциплини: „Макроикономика”, „Микроикономика “и „Регионална икономика”. През 2010 г. защитава докторската дисертация на тема “Регулационни методи и техният ефект върху прекомерното разрастване на градовете”.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- РАЗВИТИЕ НА МИННАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1990 – 2020 ГОДИНА: ОБЗОР

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.