Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Инж. Никола Сечкарьов е петролен геолог с 18-годишен опит в нефтената индустрия (Европа, Африка, Русия, Азия и Южна Америка), специалист в геомоделирането, анализ на петролни системи и площи за разработка и експлоатация на въглеводороди и геотермални ресурси. Специализирал е петролна геология и геотермална енергия в САЩ, Русия, Германия. Разработва докторска дисертация в областта на въглеводородния потенциал на Българската акватория от Черно море. Основател и председател на управителния съвет на Българска асоциация геотермална енергия (БАГЕ). Основател, управляващ директор и главен геолог в Terroleum UGC и UGC (Upstream Geology Consulting). Преподавател в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ПОДЗЕМНО СЪХРАНЕНИЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.