Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Николай Щерев e редовен професор в УНСС - София. Той е ръководител на катедра „Индустриален бизнес“ и основните му интереси обхващат: индустриално развитие, индустриален растеж, регенеративна и кръгова икономика, Индустрия 4.0 и Индустрия 5.0 и други. Има докторска степен по управление на маркетинга и хабилитация по лидерство на маркетинга. Той е председател Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията (АПИУИ) и председател на Организационния комитет на конференциите за индустриален растеж. Проф. Щерев има публикувани над 100 публикации и е участвал в над 25 международни и национални изследователски и образователни проекта. Бил е водещ лектор на различни международни конференции и гост-лектор в различни университети по света.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- РАЗВИТИЕ НА МИННАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1990 – 2020 ГОДИНА: ОБЗОР

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.