Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Доц. д-р Петя Иванова Биолчева е преподавател в катедра „Индустриален бизнес“ на УНСС Тя работи в областта на управлението чрез изкуствен интелект; управлението на риска и иновациите. Нейните интереси са насочени към AI иновациите в управлението на риска и повишаване на неговата ефективност в бизнес организациите и проектите, които те управляват. Доц. Биолчева е автор на над 60 научни публикации. Ръководител е на научни проекти, участва в редица научни и бизнес проекти. Член е на неправителствени организации като Българската асоциация по корпоративна сигурност. Доц. Биолчева е секретар на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- РАЗВИТИЕ НА МИННАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1990 – 2020 ГОДИНА: ОБЗОР

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.