Skip to content Skip to footer

 

На 3 юли 2018 г. служители на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД, подизпълнители и жители на Крумовград станаха свидетели на първото производствено взривяване на новоразработващия се рудник „Ада тепе“ в Крумовград. За всички, участвали в осъществяването на проекта до този момент, достигането до етапа на разкриване на рудника се прие с голямо вълнение. Нескрито вълнение изпитаха и жителите на община Крумовград, за които производствени минно-добивни дейности са непозната новост.
„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД повече от дванадесет години инвестира в разработването на открит рудник в участък „Ада тепе“ в Крумовград. След като успя да спечели подкрепата на местната общественост, благодарение на ангажираността на целия екип, вярата в проекта и желанието на компанията да адресира всички опасения, от края на август 2016 г. успешно се реализира етапът на строителство.
Участък „Ада тепе“ на находище „Хан Крум“ ще бъде разработван по открит способ предвид разположението на залежите от златосъдържаща руда близо до повърхността. Дейностите по разработката предвиждат пробиване и взривяване, последвано от изземване и транспортиране на добитата маса. Рудникът започва да се развива от хоризонт 485 през стъпала с височина от 5 m.

„Едно от основните предимства на Дънди Прешъс Металс е, че изпълнява поетите ангажименти. Независимо дали става дума за социалните ни договорености, за опазване на околната среда или спазване на производствения график, стремим се да планираме така, че да предоставяме резултат, както сме обещали.“ – сподели изпълнителният директор на Дънди за България д-р инж. Илия Гърков.

„За да достигнем до етапа на първите пробивно-взривни работи, извървяхме доста дълъг път, в който всеки от нас натрупваше знания и опит. И днес продължаваме да се учим, все пак това е първото новоразработено находище за последните 40 години. Доволен съм, че започнахме с минните дейности. Доставя ми удоволствие да работя и увеличаването на ангажираността ми е приятно. За всеки един от нас – от минните инженери,
маркшайдерите, операторите, началник смените, та до мен – тази работа е новост и се учим. В началото започнахме с едни представи, сега вече сме напаснали някои процеси и търсим ефективност. Работата е интересна и това ни държи силно мотивирани. Пожелавам на колегите здраве и работата да върви спорна и безопасно.“ – сподели Борислав Гечев, главен инженер „Производство“.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.