Skip to content Skip to footer

АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ НА ХТМУ УДОСТОИ ПРОФ. ДТН ИНЖ. ЦОЛО ВУТОВ С ПОЧЕТНИЯ ЗНАК НА УНИВЕРСИТЕТА

На 16 април проф. дтн инж.. Цоло Вутов беше удостоен с почетния знак на Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ). Той беше награден на специална церемония в университета от ректора проф. д-р инж. Митко Георгиев, в присъствието на Съвета на ректорите и председателя му проф. д-р инж. Любен Тотев, д-р Иван Вутов, зам.- управител на Геотехмин и зам.- председател на УС на КРИБ, ръководството на НТС по минно дело, геология и металургия, представители на БАН и академичната общност.

Почетният знак е най-високото гражданско отличие на ХТМУ. Проф. Вутов е удостоен с него за многостранните академични и професионални взаимоотношения между ХТМУ и НТС по минно дело, геология и металургия и по повод 70-та му годишнина.

В благодарственото си слово проф. Вутов отбеляза, че тази награда е признание за целия колектив, който стои зад него. Той благодари на ХТМУ, на Минно-геоложкия университет и академичната общност, която допринася за развитието на индустрията. За да продължи успешното сътрудничество между науката, образованието и бизнеса, председателят на НТС по минно дело, геология и металургия предложи на присъстващите ректори на технически ВУЗ-ове началото на съвместна програма за нови и иновативни проекти в миннодобивната индустрия. Проф. Любен Тотев благодари от името на Съвета на ректорите за предложението и обеща, че колегията ще обедини усилията си за решението на научно-изследователски и практически задачи.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.