Skip to content Skip to footer

[rev_slider alias=”%d1%81%d1%82%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9″][/rev_slider]

 

На 18.12.2019 г. на тържествена церемония двадесет студенти от Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“ получиха специални стипендии от “Минстрой Холдинг” АД. Лично проф. дтн инж. Николай Вълканов – председател на Съвета на директорите на “Минстрой Холдинг“ АД и председател на Българската минно-геоложка камара връчи документите на младите хора в присъствието на бившия ректор проф. д-р Любен Тотев, на новоизбрания проф. д-р инж. Ивайло Копрев, на изпълнителния директора на БМГК доц. д-р инж. Иван Митев и на проф. д-р инж. Павел Павлов, зам.ректор по НИД.

Избрали сте правилния ВУЗ, завършващите други висши училища трудно си намират работа, а при нас има глад за хора. Нашият бранш носи 5% от брутния вътрешен продукт на страната. А миньорството отдавна не е това което беше. Тежкият физически труд под земята е минало.”, изтъкна пред младежите проф. Вълканов.

Той подчерта, че възпитаниците на МГУ „Св. Ив. Рилски“ работят и над земята. строят метро, тунели, сгради. Проф. Вълканов отново категорично подчерта позицията си, че бизнесът и висшите училища трябва да бъдат заедно в битката за това млади хора да учат тук и да остават тук.

Проф. Вълканов изпрати студентите с думите: “Ако имате какъвто и да е проблем или нужда от съвет, винаги можете да се отбиете тук, добре сте дошли”.

Студентите-стипендианти са редовно обучение ОКС “бакалавър” с успех най-малко много добър 5.00 от предходната учебна година и ОКС “магистьр”„ 1 курс, които имат среден успех от дипломата за завършена ОКС “бакалавър” най-малко много добър 5.00 . Всички предложени студенти за учебната 2019/2020 г. не получават други специални стипендии.

Списък на студентите, получили стипендии

 • Никола Атанасов Косталев – „Маркшайдерство и геодезия“, отличен 5,88
 • Иванка Радкова Стоянова – „Маркшайдерство и геодезия“; отличен 5,81
 • Александра Иванова Тодорова -„Маркшайдерство и геодезия“; мн. добър 5,38
 • Християн Божидаров Василев – „Маркшайдерство и геодезия“; отличен 5,68
 • Петър Димитров Георгиев – „Маркшайдерство и геодезия“; отличен 5,92
 • Люпчо Димитров – „Открито разработване на полезни изкопаеми“; отличен 5,72
 • Ангел Генадиев Тодоров – „Подземно строителство“; отличен 5,71;
 • Веселин Христов Митков – „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“; отличен 5,71
 • Цветелина Теодорова Гаева – „Екология и опазване на околната среда“; мн. добър 5,42
 • Весела Стоянова Кирилова – „Екология и опазване на околната среда“; мн. добър 5,11
 • Петър Александров Дамянов – „Компютърни технологии в инженерната дейност“, отличен 5,85
 • Гергана Василева Вандева – „Компютърни технологии в инженерната дейност“, отличен 5,72
 • Константин Красимиров Младенов – „Компютърни технологии в инженерната дейност“, отличен 5,60
 • Константин Иванов Балов – „Компютърни технологии в инженерната дейност“, отличен 5,60
 • Димитър Михов Вълев – „Електроенергетика и електрообзавеждане“, отличен 5,50
 • Георги Веселинов Йорданов – „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии“, отличен 5,50
 • Александър Станков Байрев – „Компютърни технологии в инженерната дейност“, много добър 5,45
 • Стоян Дойчинов Димитров – „Компютърни технологии в инженерната дейност“, много добър 5,40
 • Георги Бинев Георгиев – „Компютърни технологии в инженерната дейност“, много добър 5,32
 • Марио Мирославов Терзиев – „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии“, много добър 5,29
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.