Skip to content Skip to footer

Станчо Станчев е издател и главен редактор на вестник „Рудничар“ – прекрасен човек, безспорен професионалист, отдал своите сили и енергия за израстването и утвърждаването на вестника, като медия, коректно отразяваща събитията и фактите, свързани с минната индустрия на България.

Името му завинаги ще остане свързано с българския рудодобив! Неговата активна позиция и професионална компетентност допринесоха много за утвърждаването на добивната индустрия.

Станчо Станчев е роден през 1937 г. в с. Каменица, Софийска област. Завършил е Факултета по журналистика в СУ „Св. Кл. Охридски“. Работил е във вестник „Софийска правда“ и вестник „Рудничар“, на който е главен редактор от 1992 г.

Носител е на отличието „Златно перо“ на СБЖ.

През 2017 г., година преди вестник „Рудничар“ да отбележи своята 110-та годишнина,  Станчо Станчев е носител на наградата „За обективно и последователно отразяване на минерално-суровинната индустрия през 2016 година“ на Българската минно-геоложка камара.

Негови творби са публикувани в регионалния и в централния печат, печелил е редица литературни конкурси.

Автор е на стихосбирките „Малка изповед“ и „Земна соната“.

Поклон пред светлата му памет!

  

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.