Skip to content Skip to footer

На 19 октомври 2018 г. в Минно-геоложкия университет “Св. Ив. Рилски” ще се проведе Международна научна конференция 2018 със следните секции:

– Добив и преработка на минерални суровини;

– Геология и геофизика;

– Механизация, електрификация и автоматизация на мините;

– Хуманитарни и стопански науки;

– Млади учени.

За повече информация

e-mail: srs@mgu.bg
Teл: 02 80 60 287
0879 807 913
Секретар: Калина Маринова

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.