Skip to content Skip to footer

ВЕРНИЯТ ПЪТ ЗА КАЧЕСТВЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Резултатите от новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2020 г. показаха позитивните тенденции в българското висше образование, катализирани от тясното сътрудничество между висшите училища и бизнеса.
Качеството на образованието винаги е било водещ приоритет сред дружествата в минералносуровинния бранш и те многократно са подкрепяли реални инициативи, които водят до подобрение на висшето образование, Участието във форума на проф. дтн инж. Николай Вълканов, зам.-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, председател на СД на „Минстрой Холдинг“ АД и председател на Българската минно-геоложката камара, проф. д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс“, Радомир Чолаков, изпълнителен директор на „Каолин“ АД и инж. Кирил Илиев, изпълнителен директор на „Геотрейдинг“ АД, част от Група ГЕОТЕХМИН е висока оценка за ролята и ангажираността на компаниите от минералносуровинната индустрия при обучението студентите в национален мащаб. Това бе изтъкнато и от ректорите на университети в страната, които отбелязаха традиционно добрите взаимоотношения с бранша.

Компаниите от бранша повече от 10 години успешно партнират и сътрудничат на висшите учебни заведения чрез: стажантски програми, стипендиантски програми за студенти с отличен успех, привличане на представители на работодателските и браншови организации в изготвянето на учебните планове, участие на представители на бизнеса като лектори в университетите както и на компаниите в дни на отворените врати и кариерни форуми. Правят се и директни инвестиции в оборудване за нуждите на научната и образователната дейност. Успешна реализация на студентите в дружествата от минералносуровинния бранш е безспорен факт през последните години.

БИЗНЕСЪТ ВСЕ ПО-ДОВОЛЕН ОТ КАДРИТЕ, КОИТО ИЗЛИЗАТ ОТ УНИВЕРСИТЕТА
От университетските банки към бизнеса тръгват все по-подготвени млади специалисти и това е резултат от направените в последните 4 г. промени. Това е категоричното мнение на работодателите, участници във форума “Най-добрите университети – до бизнеса”, организирана от “24 часа”.
„В последните няколко години се направиха много важни крачки към промяна на важни пунктове на образованието. Такава е и стратегията, и мястото на бизнеса в тези промени. Имаме голям опит в работата си с университетите, а мястото на бизнеса е не да дава акъл, а да осигурява практика за младите хора и финансиране на нова техника и за подобряване на материалната база”, обясни проф. Николай Вълканов, зам.-председател на КРИБ, председател на съвета на директорите на „Минстрой Холдинг” АД и председател на Българската минно-геоложка камара.
Една от най-важните промени във висшето образование е, че се даде възможност представители на бизнеса да участват в преподаването и да помагат за по-доброто обучение на студентите, разясни той.
„Образованието в България е на нужното високо ниво, при нас идват много добре подготвени специалисти, а ние трябва да осигурим подходящи условия за тяхната работа и развитието им. Винаги приканвам колегите да подкрепим финансово образованието, за да имаме подготвени кадри. Много е важно бизнесът да отделя стипендии за отличен успех”, категоричен бе проф.Николай Вълканов.

Проф. д- инж. Илия Гърков поздрави техническата общност и подчерта, че в тази предизвикателна година университетите съумяха да постигат успехи.


В специално заснето, по повод връчването на отличията, видеообръщение инж. Кирил Илиев, изпълнителен директор на „Геотрейдинг“ АД подчерта: „Геотрейдинг, като част от Група ГЕОТЕХМИН, има дългогодишно партньорство с Минно-геоложкия  университет. Ние вярваме, че бизнесът трябва да подкрепя университетите за качествено образование. Затова даваме възможност на студенти да придобият практически опит и да започнат успешно кариерата си при нас. Тази година Група ГЕОТЕХМИН има общо 22-ма стипендианти от Минно-геоложкия университет, а от тях трима са на Геотрейдинг, и се надяваме това да е един добър пример и за нашите колеги.”

 

 

 

 

ТАМ, КЪДЕТО БИЗНЕСЪТ СЕ ОБЕДИНИ С ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА, НЕЩАТА СЕ СЛУЧВАТ
Одобрение и подкрепа за ползотворното обединение между бизнеса и висшите училища изказа и министърът на образованието и културата Красимир Вълчев.
„Там, където бизнесът се обедини с висшите училища, нещата се случват. Не трябва да консолидираме административно висшите училища, това ще чуете по време на кампанията – да имаме 5 университета, не това не е най-важното“, обясни още Вълчев. Качеството се постига с университетски мрежи”, добави той.
„Благодаря на ректорите, с които направихме много промени, дори такива, които не бяха популярни, но всички вие участвахте в тях. Стратегията за висшето образование за 2021-2030 г. съдържа мерки, които бяха необходими, неизбежни. През последните години чувахме критики, че студентите са ни много, че висшето образование не е свързано с бизнеса, но това можеше да се каже преди 5 г. Днес научната дейност е много по-висока, чуждестранните студенти се увеличиха и увеличихме студентите в аграрните и педагогическите специалности“, каза още министър Красимир Вълчев.

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА ОЦЕНИХА ВИСОКО СВЪРШЕНАТА РАБОТА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

„Не помним да е имало толкова успешен мандат на министър на образованието, пък и не само на министър на образованието. Това е рядко съчетание на мъдрост, на такт и на знания за материята, с които министър Вълчев умело превеждаше кораба на образованието през тези бурни води, в които се намираме. Респект. Пандемията създаде много добри възможности за правене на наука, защото наука се прави в самота, изолация и тишина и всички научни работници трябва да се фокусират в тази посока”, похвали свършеното в последните 4 години Радомир Чолаков, изпълнителен директор на “Каолин”.

 

МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. ИВАН РИЛСКИ” ОТНОВО Е СРЕД ОТЛИЧНИЦИТЕ
За поредна година Минно-геоложкият университет „Св. Ив. Рилски“ е сред отличниците в рейтинговата система на висшите училища в България. При получаването на наградата ректорът на университета проф. Ивайло Копрев подчерта: ,,Минно-геоложкият университет е университетът, който въплъщава в себе си синергията наука – бизнес – образование и тази награда е признание за съвместната дейност между университета и компаниите от минерално-суровинната индустрия. Надявам се да продължим така и занапред“.

Направлението „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, което се преподава единствено в Минно-геоложкия университет “Св. Ив. Рилски“ е едно от направленията, които осигуряват най-висока добавена стойност. – Брой действащи студенти 623; – Среден осигурителен доход на завършилите 1891,03 лв.; – Регистрирани безработни 2,14%
Средният осигурителен доход на завършилите направлението е сред трите най-високи сред висшистите в страната, отстъпвайки само на доходите на завършилите направленията “Информатика и компютърни науки” и “Математика”.

Ключът към по-добро образование в университетите са преподавателите. Това заяви още пред ректорите и бизнеса министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на форума „Най-добрите университети – до бизнеса“, организиран от „24 часа“.
Както е редно заплатата на учителя да е поне 125% от средната за страната, така за университетските преподаватели нейният размер трябва да е 135-145% спрямо размера на средната. Така най-качествените студенти от всяко направление ще бъдат привличани да продължават кариерата си като университетски преподаватели, обясни Вълчев.
„Най-добрите трябва да преподават, за да предават знанията си на следващите и да имаме качествено обучение в университетите“, каза още министърът на образованието.
Именно увеличаването на преподавателските заплати е една от важните стъпки, предвидени в Стратегията за висшето образование.
Като добро постижение в посока запазване на най-добрите преподаватели Вълчев посочи определянето на минимална заплата за асистентите. От началото на 2021 г. стартовата заплата за асистент в университет е най-малко 1300 лв., след като влязоха в сила промени в Закона за висшето образование. До края на
2020 г. заплатите на асистентите бяха едни от най-ниските в страната и често пъти трудно стигаха и
800 лв., което накара най-перспективните студенти и млади преподаватели да потърсят кариера в частния бизнес.
Приоритетни теми стават какво и как учат студентите, свързаността на българските висши училища, научната дейност, интернационализацията на образованието, очакваните още по-мащабни дигитални трансформации, както и намаляването на някои бакалавърски степени за сметка на по-задълбочени магистратури. Професиите на бъдещето ще изискват от висшето образование да дава знания в техническите програми и да има хуманитарни умения, пише в стратегията. Заложените промени стимулират по­-голяма свързаност, консолидация и обединяване на ресурси. Университетите се насърчават да завишат изискванията за учене и да провеждат целенасочени политики към младите преподаватели.
Професиите се променят, а днешните деца ще трябва да имат много по-комплексни знания, които залагаме в бакалавърските програми, описа насоките за развитие на университетите министърът.

Доц. д-р инж. Иван Митев, БМГК

Използвани са материали от форума, организиран от в-к “24 часа”

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.