Skip to content Skip to footer

Интервю на  д-р инж. Илия Гърков, вицепрезидент на “Дънди Прешъс Металс” за в. 24 часа

 

– Г-н Гърков, колко години отидоха в дебати и протести? Хората се притесняваха от цианидите при производството на златото в Крумовград. Как все пак ви приеха, за да започнете разработването на златното находище?

 

– Бизнесът е труден, повечето минни компании предвиждат и планират дълго време от проучването до реалния добив. При нас процесът отне около 12 г. Притесненията на хората бяха свързани с недоверие към непознатото, а то създава несигурност и дори страх. Благодарение на диалога ни и че се вслушахме в хората от Крумовград и съседните населени места променихме първоначалния проект. Отпадна преработването на концентрат с цианиди, никъде в производството няма да има цианиди. Освен това територията, която ще заемат всички производствени съоръжения, е три пъти по-малка от първоначално планираната. Инвестицията ни в Крумовград ще е първият новоразработен рудник в България за последните 40 години.

 

– Започнахте строителството в края на 2016 г. Какво инвестирахте досега и колко ще е общото вложение в Крумовград?

 

– Факт е, че компанията инвестира значителни средства в Крумовград. Общата инвестиция е 178 млн. долара. Само за първото полугодие на тази година са вложени 36,6 милиона.

 

– “Дънди Прешъс Металс” посочва разработването на златното находище като една от възможностите за растеж на компанията. Какво е значението на двете български предприятия в Челопеч и Крумовград?

 

– Добавянето на втори рудник в България е значителна придобивка в портфолиото на “Дънди Прешъс Металс” и предпоставка за растежа за компанията. Опитът, натрупан в Челопеч, ще бъде използван в Крумовград и ще ни помогне да изградим синергия между двете предприятия. Нов аспект от развитието ни е дигитализацията, стремежът ни е хартията да изчезне от управленския процес. Продължаваме да интегрираме системите в помощните и основните производствени дейности и да повишаваме ефективността на работа. Въвеждаме и споделени услуги чрез използване на вече развития капацитет.

 

– Кога ще “излезе” първото злато от Ада тепе? Първоначалните срокове бяха за края на 2018 г.

 

– Злато от Ада тепе няма да се произвежда. Основният продукт ще е златосъдържащ концентрат – материал, който е набогатен със злато. Предвиждаме изграждане на открит рудник за добив и преработка на златосъдържаща руда и обогатителна фабрика с конвенционална технологична схема на преработка. На етап строителство сме, дейностите вървят по график. До края на годината ще приключим земноизкопните работи и ще започнем строителство – подготовката на фундаменти за основното оборудване за фабриката и за прилежащите съоръжения. Поръчано е оборудване за обогатителната фабрика. По-голямата част от тези дейности се очаква да приключат през първите три месеца на 2018 г. През второто тримесечие ще започне подготовката на рудника за експлоатация. През третото ще започнат пусковите работи, а през последните три месеца на 2018 г. пускаме производството във фабриката.

 

– Колко злато има в Крумовград?

 

– Както споменах, там ще се произвежда златоносен концентрат. Планираната годишна производителност на обогатителната фабрика е 750-850 хиляди т руда със съдържание на злато 80 000-85 700 тройунции. Общата продължителност на живота на рудника е около 13 години. В тях се включват 2 г. строителство, между 8 и 9 г. същинска експлоатация на рудника и от 2 до 3 г. закриване и рекултивация. За всички етапи дружеството планира използване на най-нови технологии, отговарящи на световните стандарти за здраве, безопасност и опазване на околната среда.

 

– Как ще се съхрани природата и какво ще става с отпадъците от производството?

 

– “Дънди Прешъс Металс Крумовград” вече има утвърден план за мониторинг на околната среда, обхващащ води, атмосферен въздух, почви, шум и вибрации и биологично разнообразие. Горди сме, че оценката на проекта по “Натура 2000” беше призната в Европейската комисия и включена в сборник с най-добри експертни практики. През 2015 г., година преди началото на строителните дейности на рудника, започнахме проект на мониторингова мрежа за наблюдение на фини прахови частици във въздуха и вибрации в населени места близо до Ада тепе. Проектът е единствен по рода си мониторинг в община Крумовград. Измерванията на уредите могат да се наблюдават в реално време, информацията е достъпна за ползване онлайн от населението на общината и всички институции. За хората без интернет дружеството е осигурило табла, на които месечно публикува информация за измерените параметри.

 

Друг елемент е запазването на качеството на питейната вода. “Дънди Прешъс Металс Крумовград” е единствената производствена компания, която е поела ангажимент да зауства отпадъчни води от производството с качества на питейна вода. Предвиждаме да построим и пречиствателна станция.

 

За да отговорим на очакванията за максимум безопасност при съхранението на отпадъците от преработката, се отказахме от традиционното хвостохранилище и преминахме към изграждане на най-модерното в индустрията – интегрирано съоръжение за съхранение на минни отпадъци (скална маса и хвост). Така не само отпадна необходимостта от използване на земеделски земи и частни имоти, намали се отпечатъкът ни, но и се предостави възможност за постъпателна рекултивация. Технологията на депониране има две големи предимства – възможността за прогресивна рекултивация и необходимостта от два пъти по-малко територия в сравнение с конвенционалния тип съоръжения.

 

– Къде ще се извлича златото от концентрата, който ще произвеждате в Крумовград?

 

– В момента сме в период, в който търсим възможности за преработка на концентрати – това са основно металургични фирми. Първият концентрат ще започне да излиза след пускането на обогатителната фабрика, т.е. през втората половина на четвъртото тримесечие на 2018 г.

 

– Как ще се отрази присъствието на компанията в Крумовград и в живота на хората там?

 

– Благодарни сме, че успяхме да стигнем до хората, да ги убедим да повярват в проекта и в ползите, които ще донесе за тях. Мнозина вече търсят информация кога ще стартира дейността и се интересуват за работа при нас. Планираните преки работни места между 200 и 300 във фазата на строителство и 230 по време на експлоатация. Компанията е поела ангажимент персоналът да бъде 90% местен. Това е предизвикателство, тъй като новото производство ще бъде високотехнологично. Дружеството стартира по-рано тази година с първото си специализирано обучение и вече са подготвени 21 работници. До 25 октомври се подават документи за записване в третата група по тази програма. “Дънди Прешъс Металс Крумовград” работи съвместно с община Крумовград и за развитието на малките и средните предприятия. Разработва се програма за тях, която ще определи начина на финансиране, обхвата, критериите за избор на проекти. Финансирането ще започне при стартиране на производството и ще продължи до приключване на експлоатацията на минното предприятие. Общият бюджет е 5 млн. долара.

 

– Преди разработването на находището се проучваше археологията. Какво излезе?

 

– Археологическите проучвания на Ада тепе са от 2001 г., когато на върха се проучва малко тракийско светилище. През 2005 г. започват и първите проучвания на следите от стар златодобив. През цялото време дружеството финансира и подкрепя археологическите проучвания. Изградихме партньорство между компанията и Националния археологически институт с музей към БАН. Събрани са над 20 т керамика, която показва колко тясно свързани с историята на региона са рударството и металургията.

 

През март артефакти от района на Крумовград и находището ни на Ада тепе участваха в международна изложба във Виена – “Първото злато. Ада тепе – най-старият златен рудник в Европа”. Изложбата постави България, Крумовград и Ада тепе на световната културна карта. Компанията има идея да бъде изграден специален музей в Крумовград, представящ древния начин на златодобив. Изложбата в момента е в София и е достъпна за българското общество.

 

– Какъв дял заема бизнесът в България в цялото портфолио на компанията?

 

– “Дънди Прешъс Металс” се разви като минна компания след придобиването на рудник “Челопеч”. Компанията се доказа като иновативна именно чрез обновленията и технологиите, които бяха разработени и приложени от българските специалисти. Бизнесът ни в България заема важно място в портфолиото на “Дънди Прешъс Металс” и благодарение на това по света споменаването на рудник “Челопеч” е свързано с модернизация и технологии. Ще се радвам да сме и сред първите наистина дигитални рудници.

 

Източник: www.24chasa.bg

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.