Skip to content Skip to footer

Проф. д-р инж. Любен Тотев награди студентите с отличен успех от трите факултета на университета*:

Мариян Димитров, ОКС „Магистър“ – Минно-технологичен факултет, спец. „Маркшайдерство и геодезия“, 5,60; Димитър Кайков, ОКС „Бакалавър“ – Минно-технологичен факултет, спец. „Управление на ресурси и производствени системи“, 6,00;

Божурка Георгиева, ОКС „Бакалавър“ – Геологопроучвателен факултет, Спец. „Приложна геофизика“, 5,90; Тодор Тодоров, ОКС „Магистър“ – Геологопроучвателен факултет, Спец. „Приложна минералогия“, 5,96;

Михаил Ал-Марий, ОКС „Бакалавър“ – Минно-електромеханичен факултет, Спец. „Компютърни технологии в инженерната дейност“, 5,71; Илия Ликоманов, ОКС „Магистър“ – Минно-електромеханичен факултет, Спец. „Автоматика, информационна и управляваща техника“, 5,92.

Българската минно-геоложка камара награди студентите от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, взели активно участие в осъществяването на европейски минен бизнес форум 2018: Грета Михалева – ІІІ-ти курс (бакалавър); Ива Митева – І-ви курс (магистратура); Мария Тодорова – ІІ-ри курс (магистратура); Марта Лечева – докторант; Павел Иванов – студент в ІІІ-ри курс; Божил Демерджиев – ІІІ-ти курс (бакалавър).

Повече информация за честването на 65-годишнината и на патронния празник на Минно-геоложкия университет “Св. Ив. Рилски” на стр. 17 в бр. 10-11 на списание “Минно дело и геология”

 

Целия материал можете да видите ТУК (pdf).

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.