Skip to content Skip to footer

Компании от минния бранш активно подпомагат професионалното образование на младите хора

На 9 май в аула „Максима“ на Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“ се проведе кръгла маса за дуалното и професионалното образование под мотото „Знам, мога, богат съм и щастлив”. Идеята е да се постави по-сериозен фокус върху професионалното образование и да се стимулира обща кампания за привличане на ученици и техните родители към смисъла и житейската полза от дуалното и професионалното образование.

Във форума взеха участие председателят на Българската минно-геоложка камара проф. Николай Вълканов председателят на 44-ото НС Цвета Караянчева, вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на икономиката Емил Караниколов, министърът на образованието Красимир Вълчев, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, министърът на културата Боил Банов, председателят на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова, кметът на София Йорданка Фандъкова, Западно и Средноевропейски митрополит Антоний, проф. дтн инж. Любен Тотев, Ректор на МГУ „Св. Ив. Рилски“ и председател на Съвета на ректорите в България, ректори на висши училища, кметове, президентът на КНСБ Пламен Димитров, представители на бизнеса, вкл. членове на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара, подкрепящи дуалното обучение.

Водещ на събитието бе Илияна Беновска от “Радио К2”. Кръглата маса започна с химн, посветен на професионалното образование, изпълнен от музикантите от група „Тангра“.

[rev_slider alias=”%d0%b4%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5″][/rev_slider]

 

Основни акценти от изказванията на участници в кръглата маса

Вицепремиерът Томислав Дончев подчерта, че образованието е един от най-важните приоритети за правителството. „Трябва да се промени преди всичко отношението към образованието и разбиранията на цяло поколение млади хора, че успехът се постига или с далавери, или с късмет. Първата ни задача е да променим изобщо отношението към образованието. Образованието е възможно най-добрата инвестиция, която може да се отплати многократно, ако бъде направена правилно”, каза още той.

Председателят на Българската минно-геоложка камара проф. дтн инж. Николай Вълканов изтъкна: „Има недостиг на подготвени кадри за бизнеса. Това няма да се разреши с внос на работна ръка. Бизнесът трябва да има ангажименти в обучението на кадри. Говори се за дуално обучение, но в минния бранш ние не само говорим, но и постигаме огромни резултати. Компаниите, членове на Българската минно-геоложка камара са направили много за дуалното обучение – в бранша са обхванати 391 ученици от 8 – 12 клас. Напр. в Мадан на завършилите средно образование се предоставя възможност да започнат работа в предприятията от региона. А добрата връзка между бизнеса и висшето образование е дала възможност на над 30 работещи  да продължат образованието си в МГУ „Св. Ив. Рилски“ като задочни студенти. „Бизнесът трябва да има отговорности и да подпомага обучението на кадри, да го подкрепя финансово, както с инвестиции в материалната база, така и със стипендии“, допълни проф. Вълканов.

Председателят на НС Цвета Караянчева каза: „Вярвам, че в следващите години професионалното образование ще добие такъв мащаб, какъвто заслужава. Радвам се, че образованието е ключов приоритет на правителството. Работата за производството е важна за вас, важна е и за държавата. Икономиката трябва да има подготвени кадри”, допълни тя. „Не е необходимо да произвеждаме безработни висшисти. Не трябва да търсите на всяка цена висшето образование, а първо направете така че да се реализирате, започвайки от най-ниското ниво, за да използвате натрупания опит с висшето си образование”, обърна се Караянчева към присъстващите младежи. „Не искам да остава съмнения, че висшето образование не е важно. Важно е, защото трябва да изграждаме подготвени кадри на всяко ниво”, уточни тя, като призова и бизнесът да се участва активно в дуалните форми на обучение. „Без помощта на бизнеса и практиките, няма да как да се научат новите технологии”, посочи Караянчева. „Много е важно да осъзнаете, че работник не е срамна дума, защото има много добри работници, които получават изключителни заплати. Бъдете един от тези кадри, които фирмите искат да откраднат за себе си. Бъдете подготвени”, заяви още тя. „Достатъчно юристи и представители на хуманитарните науки имаме, нека наблегнем на инженерните специалности. Информирайте се, поемайте предизвикателствата и бъдете смели”, каза още председателят на Народното събрание на учениците, присъстващи на събитието.

Министърът на икономиката Емил Караниколов коментира, че без наука и образование няма как да има работеща икономика и държава. Според него дуалното обучение дава възможност на човек да разбере дали може да прави нещо, което да го удовлетворява. “Всеки един човек, който инвестира в правилното за него образование и възможности, скоро ще получава по-добри доходи, защото бизнесът търси висококвалифицирани хора”, добави министър Караниколов. Политиката на Министерството на икономиката в процеса на въвеждане на дуалното обучение в България е насочена към преодоляване на недостига на квалифицирани кадри за предприятията в България и намаляване на младежката безработица. По думите на икономическия министър проектът „Домино“, който приключи през 2018 г. и представлява швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система, е дал много обнадеждаващи резултати. „Включването на над 1600 ученици в обучение чрез работа, 32 професионални гимназии и 170 предприятия в проекта са доказателство за успешното изпълнение на проекта. Благодарение на приложението на дуалното обучение, младите хора започват да работят в приоритетни сектори на икономиката и в такива, в които бизнеса изпитва трудности с намирането на кадри“, поясни той. Такива сектори са машиностроене, електротехника, хранително-вкусова промишленост, газова техника, туризъм, автомобилна и промишлена мехатроника и мебелно производство. В Закона за професионалното образование и обучение са заложени ясни критерии за участие на работодатели в процеса на дуално обучение. Това гарантира на учениците и родителите, че децата ще се обучават в социално-отговорни предприятия. Към настоящия момент Министерството на икономиката изготви проект на Наредбата. Проектът на Наредбата е обсъден в рамките на Работната група към Консултативния съвет за Професионално образование и обучение в МОН.

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков заяви, че инвестицията в образованието намира своята възвращаемост на пазара на труда. Той смята, че е много важно младите хора, които завършват своето образование, да имат умения. А тези умения могат да се придобият чрез професионалното образование. Освен това хората трябва да се учат през целия живот и непрекъснато, допълни министър Петков. Над 8000 лица ще бъдат обучени със средства на държавния бюджет през 2019 г. в нови професионални компетентности по заявка на работодателя. Министерството на труда и социалната политика се стреми да отговори на прогнозите за  търсене и предлагане на кадри на пазара на труда и да улесни избора за професионална реализация. Изискванията към уменията на работната сила непрекъснато нарастват и затова е нужно образованието и обучението да не приключват с напускането на университета, а да продължават през целия живот, посочи министър Петков. За целта министерството разработва уеб базирана информационна система, чрез която всеки ще може да направи справка по предварително зададени критерии каква е реализацията и средната работна заплата за съответна икономическа дейност, група професии, степен на образование. Прогнозите на МТСП за пазара на труда до 2032 г. показват, че се очаква да има недостиг на кадри със средно професионално образование.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев подчерта, че: „Дуалната форма на обучение е възможност да върнем репутацията на учебните заведения. Последните 30 години бяхме свидетели на мащабни трансформации, които доведоха до продължителен период на икономически затруднения и влошаване на качеството на работните места. Влошена бе репутацията на професионалното образование и се наблюдава намаляване на броят на учениците”, отчете министърът. „Ученето беше с перспектива за включване във висшето образование, а голяма част от родителите и децата не виждаха достатъчно възможности в професионалното образование”, допълни той. По думите му в момента от период на безработица навлизаме в период на недостиг на работна сила ,Добрите новини са, че външната миграцията намалява. Активирахме всички инструменти на политиката и приемът в професионални гимназии се увеличава”, посочи министър Вълчев, като отчете, че все още не могат да се захранят техническите професионални направления. „Ние трябва да разширим базата от студенти в областта на математика. Най-драматичният недостиг се очертава в техническите професионални направления, свързани с математиката и природни науки”, отбеляза още той. По думите му близо 3000 ученици тази година се обучават в дуална форма и се предвиждат допълнително финансиране за професионалните гимназии, както и за стипендии на обучаващите се в тях. Преди 4 години, в първата година, са се включили 300 ученици, докато тази година те са близо 3000, но според министър Вълчев това все още не е достатъчно. Планирани са средства от държавния бюджет, които са предназначени за стипендии на учениците, които се обучават в дуалната форма.

Кметът на София Йорданка Фандъкова: „София е много древен град, един от най-древните в Европа. София и България само от десетилетие са членове на ЕС, на голямото европейско семейство, където членуват едни от най-добре развитите икономики. Нашето членство се изразява не само с възможността да получиш финансова подкрепа за реализирането на различни проекти, а най-вече с добрите европейски модели”, посочи Фандъкова. „Моделът на дуалното образование е една от най-големите възможности за страната. Благодаря на правителството, че издигна образованието за свой основен приоритет и изпълнява стриктно заложените в управленската програма реформи в българското образование”, допълни тя. По думите й София е лидер в дуалното образование и в града вече има пет професионални гимназии, които работят по модела на дуалното обучение. „Моето послание е, че професионалното образование, възможността да придобиеш професия, каквато и да е тя, ти дава шанс, възможност, самочувствие и свобода”, заяви още Йорданка Фандъкова.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров отбеляза от своя страна, че дуалното образование дава професия и бъдеще. „Това, че ставаш работник не е никак лошо. Работниците са гръбнакът на средната класа в Европа и те живеят добре и сигурно”, посочи той. По думите му 65% от днешните първокласници ще работят нещо, което го няма на пазара на труда в момента. „Дуалната система учи освен на знания, дава и умения, но и създава трудови навици, което е изключително важно в съвременния свят. За да бъдем успешни, най-важното е да следваме мечтите си, но и да научаваме нови неща”, каза още Пламен Димитров.

 

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.