Skip to content Skip to footer

На 12 октомври 2017 г. в Интер Експо Център се състоя Четвърта годишна конференция „Здраве и безопасност на работното място 2017″.

Форумът бе организиран от Индустриален клъстер Средногорие и се реализира с генералното партньорство на „Аурубис България“, „Елаците мед“, с партньори „Огняново К“, „Асарел Медет“, „Амилум България“, „Лайер“, „Мултиспорт“, „Превента“ и „Престиж“, “ Армеец“ както и в институционално партньорство с: КРИБ, БСК ‚ АИКБ‚ БАМИ, БМГК, БКХП.

Форумът бе открит от г-н Тим Курт, Изпълнителен директор на Аурубис България, Президент на ГБИТК, г-н Лазар Лазаров, Заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Светлана Дянкова, Главен експерт “Сътрудник” в Комисията по труда, социалната и демографска политика, инж. Румяна Михайлова, Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, д-р Митко Василев, Главен управител, ГБИТК, г-жа Политими Паунова,Изпълнителен директор на БАМИ, инж. Иван Андреев, Изпълнителен директор на БМГК, г-н Константин Стаменов,Председател на УС на БФИЕК, г-н Стойчо Симов, Член на национален съвет, АИКБ както и от г-н Николай Минков, Изпълнителен директор на Индустриален Клъстер Средногорие.

Четвърта годишна конференция „Здраве и безопасност на работното място 2017″ постави акцент върху най-добрите практики и съвременни политики за осигуряване на безопасна и благоприятна работна среда, чрез ефективно въвеждане на действия за превенция на риска при работа.

По време на форума бяха разгледани общи решения за изграждането на успешно партньорство между институциите и бизнеса с цел стимулиране на инвестициите за създаване на екологосъобразна, безопасна и здравословна работна среда.

Първият панел на форума се концентрира върху здравословните и безопасни условия на труд с модератор Николай Минков -Изпълнителен директор на Индустриален Клъстер Средногорие.

Презентации изнесоха: В ролята на говорител г-жа Дина Христова, Отдел “Връзки с обществеността” от името на г-жа Румяна Михайлова – Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“, г-н Евелин Русинов – Ръководител Направление „Здравословни и безопасни условия на труд“ в „Аурубис , г-жа Васка Семерджиева, Държавен експерт, Министерство на труда и социалната политика, г-н Светлозар Караджов, Председател на УС, Амилум България и г-жа Нели Петрова, Координатор ЗБУТ, Амилум България, и инж. Младен Захариев, Управител, Лайер.

Вторият панел на форума бе посветен на Най-добрите производствени практики с г-н Константин Делисивков, Изпълнителен директор, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори.

Своите гледни точки по темата представиха г-н Крум Гледжарски, Ръководител отдел „Управление на качеството“, ЧЕЗ Разпределение България, г-жа Даринка Кръстева, Ръководител Служба по трудова медицина, КЦМ –Пловдив, г-жа Силвия Георгиева, Директор на Дирекция „Рисково застраховане“, ЗАД Армеец, ИКС, г-жа Бойка Стоичкова, Управител, Превента.

Финалната сесия на конференцията с модератор Десислава Чалъмова, Индустриален клъстер Средногорие, традиционно бе посветена на Психологическия климат на работната среда .

Презентации изнесоха г-н Алесандро Морето, Директор ТЕЦ, Контур Глобал Марица Изток 3, г-жа Ива Зарева, Мениджър Бизнес продажби, Бенефит Системс България, подп. д-р Георги Маринов, Военна академия „Г. С. Раковски“, г-н Томчо Томов, Ръководител, Национален център за оценка на компетенциите, БСК, доц. д-р Бистра Ценова, Национален център по общественото здраве и анализи.

Акцент в третата сесия бе ползването на личните предпазни средства като фактор за успех. Професионални манекени представиха новите тенденции в работното облекло.

Събитието бе посетено от представители на индустриални предприятия, технологични и инженерингови компании, експерти в индустриалния сектор и в сферата на екологичната безопасност и устойчивото развитие, както и от специалисти в областта на осигуряването на здравословна и безопасна работна среда, от представители на образователни и научни организации и държавни институции.

Четвърта годишна конференция „Здраве и безопасност на работното място 2017″ бе закрита от г-н Николай Минков, Изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие, който благодари на всички участници и обобщи работата на форума.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.