Skip to content Skip to footer

Компанията посрещна 37 студента, които ще придобият знания в реална работна среда за успешно кариерно развитие
За девети пореден път на 1 юли 2019 г. „Елаците-Мед“ АД откри лятната Стажантска програма – шанс за успешна професионална реализация на студенти, завършващи обучението си, както и за млади специалисти без стаж по специалността. 37 стажанта от различни висши учебни заведения от страна и чужбина ще станат част от екипа на компанията през летните месеци и ще приложат на практика знанията си.
Лятната Стажантска програма на „Елаците-Мед“, едно от водещите дружества в България, се провежда през юли, август и септември на двете работни площадки на дружеството – Рудодобивен комплекс и Обогатителен комплекс.
Откриването на Стажантската програма започна с приветствие към участниците и техните наставници от г-жа Милена Христова, директор „Човешки ресурси“, която поздрави младите специалисти за направения избор да проведат летния си стаж в „Елаците-Мед“, компания с 44 годишна история и 20 години като част от група ГЕОТЕХМИН, развиваща ефективно и устойчиво производство и прилагаща най-нови технологии и техника в съответствие със съвременните световни практики и стандарти.
Г-жа Даниела Горанова и г-жа Мариана Вътева, от отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“, запознаха стажантите с дейността на фирмата, след което всеки от тях подписа трудов договор за започване на работа. Ръководител отдел „Здравословни и безопасни условия на труд“ инж. Спас Пенков, запозна стажантите с необходимата информация относно правилата за сигурност и безопасност по време на работния процес.

[rev_slider alias=”%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6-%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5″][/rev_slider]

Официалното откриване приключи с обиколка в два от основните цехове на Обогатителен комплекс – „Средно и ситно трошене“ и „Мелнично-флотационен“. Там стажантите бяха придружавани от инж. Иванка Котова, ръководител „Производствено-технически отдел“, която ги запозна с технологията на производството.
Този ден беше едно добро начало за стажантите, които в идните месеци, ще усъвършенстват знанията си, надграждайки ги с практически умения в реална работна среда, под ръководството на най-добрите професионалисти в дружеството, което им дава много възможности за реализация на пазара на труда.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.