Skip to content Skip to footer

Бр. 7-8/2018 г.

РЕЗЮМЕ

Нарастващите темпове на дигитализация през последните няколко години превърнаха киберсигурността в основна тема на сторидж индустрията (пазара за мрежови системи за съхранение на данни). Не минава и ден без новина за кибератака. На пазара постоянно се пуска нов софтуер за защита срещу текущи заплахи за сигурността, но проблемите, засягащи киберсигурността често произлизат от вътрешни „атаки“. Некоректното третиране на въпроси, свързани с IT-технологиите често предизвиква информационни асиметрии, например по отношение на настоящия статус на хардуера или софтуера на отделни части на инсталации, което увеличава уязвимостта на цялото индустриално съоръжение. Модерните интелигентни решения за поддръжка представляват един всеобхватен подход за тези проблеми. Промишлените инсталации не само стават по-комплексни и сложни, но и повече дигитализирани – „Индустрия 4.0“ и „Internet of Things“ са едни от най-ярките примери за тази тенденция. Обаче, паралелно с възможностите да оперират с по-голяма ефективност, съвременните инсталации са изложени и на по-голям риск от извеждане от експлоатация, причинена от кибератаки.

No. 7-8/2018

HEIGHTENED SECURITY RISKS REQUIRE ADAPTABLE OPERATIONS
Klaus-Peter Fischer, Actemium Oil & Gas Environmental Solutions

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.