Skip to content Skip to footer

“Асарел-Медет” АД е единствената българска компания, която е част от мащабния изследователски проект “X-Mine” минерален рентгенов анализ в реално време за ефикасен и устойчив минен добив, координиран от VTT, Технически изследователски център на Финландия. Изследователският проект X-Mine има общ бюджет от 12 милиона евро и е финансиран по програма “Хоризонт 2020” на Европейската комисия. Международният консорциум за иновации обединява научни институти, производители на оборудване и минни компании от различни европейски страни. Проектът X-Mine разработва нови сензорни технологии за геоложко проучване и внедрява цифрови приложения за моделиране на находища и по-ефективна преработка на руди.  Новите сензорни технологии показват как съвременното използване на рентгенови флуоресцентни (XRF), ревнтгенови трансмисионни (XRT) и 3D визуализиращи технологии, интегрирани при сканирането на ядката и в оборудване за сортиране на минерали, могат да подобрят ефективността и устойчивостта на минните операции. Проектът използва анализатор на сондажна ядка и мобилен сортировач в действащи минни операции в Швеция, Гърция, Кипър и България.
Резултатите от четиригодишния проект X-Mine, финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС ще бъдат презентирани на онлайн финално събитие, което ще се състои на 23 юни 2021 от 10:00 ч. до 17:00 ч.
Събитието ще демонстрира как внедряването на новата технология XRF-XRT при сканиране на сондажната ядка, събирането на данни за 3D-моделиране на рудни находища и сортиране на минерали може да подобри ефективността при проучването и да повиши устойчивостта на минните операции.
Заповядайте да се регистрирате за събитието на интернет страницата на проекта X-MINE  www.xmine.eu.
ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО
ПОСТЕР НА СЪБИТИЕТО
БЮЛЕТИН
За повече информация относно проекта като цяло, моля свържете се с: Ръководител на проекта:  Janne Paaso (janne.paaso @vtt.fi); 3D-моделиране: Ronald Arvidsson (ronald.arvidsson@sgu.se); Сканиране:  Mikael Bergqvist (mikael.bergqvist@orexplore.se); Сортиране:  Jacek Kolacz (jacek.kolacz@comex-group.com). Информация: Stefan Sädbom (stefan.sadbom@bergskraft.se)
Още информация за проекта ще намерите и в 5/2021 г. на списание “Минно дело и геология”.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.