Skip to content Skip to footer
маг. инж. Веселин Балев
РЕЗЮМЕ

Статията описва процедура за симулация на напреженията при прокарване на тунел, когато изкопните работи напредват. За целта се използва софтуерният продукт на компанията Rocscience, Phase2 (RS2). Продуктът се базира на 2D моделиране чрез метода на крайните елементи. Прогнозират се преместванията, в случите на прилагане на Нов австрийски тунелен метод.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

тунели, симулация на напраженията, метод на крайните елементи

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Panet, M. and A. Guenot, “Analysis of convergence behind the face of a tunnel, Tunnelling”. The Institution of Mining and Metallurgy, pp 197 – 204, 1982.
2.    Conrad W. Felice, „Tunneling Short Course“ September 12-15, 2016 Boulder, Colorado.
3.    Evert Hoek, „Tunnels in weak rock“ Rocscience (1998).
4.    C. Jeremy Hung, James Monsees, Nasri Munfah, John Wisniewski, “Technical Manual for Design and Construction of Road Tunnels — Civil Elements” (2009).
5.    RS2 (PHASE2) 9.0 Tutorials, Rocscience Inc., Toronto, Canada.
6.    Carranza-Torres, C,”Application of the Convergence-Confinement Method of Tunnel Design to Rock Masses That Satisfy the Hoek- Brown Failure Criterion”. Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 15, No. 2, pp. 187-213, 2000.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.