Skip to content Skip to footer

На 1 декември представители на компании – членове на Българската минно-геоложка камара, взеха участие в последната за 2017 г. Обща среща на членовете на БМГК. Това събитие, което камарата организира в курорта Боровец, се превърна в традиция за бранша, който създава близо 5% от брутния вътрешен продукт в страната.

В уютната атмосфера на хотел Боровец Хилс, изпълнителният директор на камарата инж. Иван Андреев представи пред Управителния съвет подробна информация за състоянието на организацията, за основните събития, които камарата е организирала и в които е участвала. Членовете на Управителния съвет обсъдиха наболели проблеми пред индустрията и се обединиха около план за действие за следващите месеци.

На последвалата Обща среща на членовете, в присъствието на председателя на камарата проф. дтн инж. Николай Вълканов и зам. председателя проф. д-р Любен Тотев, ръководители и представители на фирми в минерално-суровинния бранш обсъдиха важни за индустрията теми като безопасност – нормативна уредба, мерки и практики, вкл. правилника за минно-спасителни служби, правни въпроси – с фокус върху предложенията на бранша за изменения и допълнения на Закона за подземните богатства, трудностите пред дейността на компании, проучващи и разработващи находища на територията на България.

Освен темите, които се откроиха през изминаващата година, членовете на камарата дискутираха  тенденциите в развитието на индустрията, все по-голямото внимание върху дигитализацията и използването на масиви от данни в производството. Застъпени бяха въпроси, които засягат взаимоотношенията на камарата и членовете й с различни държавни институции и ролята на конструктивния диалог с граждански организации, смисълът и необходимостта да се работи по посока на споделяне на по-разбираема и лесно достъпна информация за работата на компаниите и отговорностите им. Бяха оформени и сферите на дейност на професионалната организация за следващата 2018 г.

Специален момент по време на Общата среща на членовете на БМГК беше връчването на свидетелство за сертифициране по ISO9001:2015. От името на камарата, проф. Вълканов прие свидетелството.

Специална благодарност беше отправена на спонсорите на годишната среща и на организаторите от страна на Българската минно-геоложка камара.

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.