Skip to content Skip to footer

ОБЗОР: МОБИЛНИ РОТОРНИ ТРОШАЧКИ ЗА РАБОТА В ОТКРИТИ РУДНИЦИ И КАРИЕРИ

Мобилните роторни трошачки са най-често срещани в кариерите за добив на инертни материали за строителството, но те намират и редица други ефективни приложения. Могат да работят в етапите на първично, вторично или третично трошене директно в забоя, осигурявайки желаната кубична форма и високо качество на крайния продукт. Производителностите им започват от 250 т/ч и достигат 600 т/ч, а ходовата им част може да бъде верижна или колесна. Мобилните роторни трошачки нерядко могат да се видят в експлоатация като част от технологична линия заедно с други мобилни трошачни машини (челюстни и конусни) и пресевни инсталации. Но голямата им популярност се дължи на факта, че в много случаи те могат да работят напълно самостоятелно.

Днес всички водещи производители на мобилни роторни трошачки предлагат едноплощни и двуплощни ситови модули с рециркулация, които се монтират към главната изходяща транспортна лента на машината. По този начин трошачката може да произвежда самостоятелно два или три вида крайни продукти – примерно жп фракции 0-31 мм и 31-50 мм. В съчетание с една мобилна наклонена триплощна пресевна инсталация могат да се произвеждат ефективно пет готови фракции за асфалт или бетон. Самият допълнителен ситов модул към трошачката обикновено може лесно да се монтира и демонтира.
Но освен за преработка на взривена скална маса и речна баластра, мобилните роторни машини намират приложение също при трошене на преработени руди и минерали. Те успешно се използват за трошене на въглища в малки рудници, където няма твърди включения, които биха могли да повредят машината.
Мобилните роторни трошачки са много популярни в Западна Европа в бизнеса с рециклиране на строителни материали: стоманобетон, тухли, асфалт и др. Очаква се този вид приложение да се развие и у нас, тъй като нормативната рамка на ЕС съюз изисква влагането на все по-големи дялове рециклирани материали в новото строителство.
В общия случай мобилните роторни трошачки разчитат на мощен дизелов двигател, който задвижва директно хоризонтален ротор с четири чука чрез ремъчна предавка или съединител (мобилните машини с вертикален ротор са рядкост). А за задвижването на транспортните ленти и други агрегати обикновено се използва хидравлика.
През последните 6-7 години все по-популярно става дизел-електрическото задвижване. То е съставено от дизелов двигател и бордови електрогенератор. Единият вариант е дизеловият двигател да задвижва директно ротора, а транспортните ленти и други агрегати, оборудвани с електромотори, да използват електричество.
Вторият вариант е с по-голям бордови електрогенератор, който за- хранва мощен електромотор за задвижването и на ротора. При тази конфигурация производителите оборудват машината така, че тя да може да се захранва алтернативно с електричество с кабел от мрежата, където това е възможно.
Днес трошачките със съвременни дизел-електрически задвижвания се заявяват като най-енергийно ефективни. В допълнение, хидравличната им система е сведена до минимум, както и разходите за нейната поддръжка. Някои производители предлагат и изцяло електрически модели, захранвани с кабел. Обикновено те са с по-малка производителност, колесна ходова част и в транспортно положение се теглят от камион като полуремарке.
Освен споменатия допълнителен ситов модул към изходящия конвейер, има и други нови решения за повишаване на производителността, ефективността, издръжливостта и качествената работа на мобилните роторни трошачки. На входа на машината вече се монтират вибрационни питатели, съчетани в едно с двуплощно сито. То отделя предварително замърсителите и по-дребните фракции, като не им позволява да влязат в трошачната камера. Така готовият продукт е по-чист, а износването на чуковете и отражателите се намалява. За максимална ефективност на този процес производителите предлагат и опцията за двуплощен възел за предварително пресяване, който работи независимо от вибрационния питател, т.е. има самостоятелно задвижване и вибрация.
На следващите страници представяме пет от популярните марки мобилни роторни трошачки според заявените от производителите продуктови гами, технико-технологични преимущества и специфични технически решения.

ANACONDA
Мобилна роторна трошачка Anaconda I12R с вход на трошачната камера 1090х1040 мм

Anaconda Equipment International е реномиран производител на мобилна трошачна и пресевна техника: челюстни и роторни трошачки, наклонени пресевни инсталации, машини за първично пресяване (скалпиране), барабанни сита, стакери, пресевни машини с миене и обезводнители. През тази година предстои премиера на мобилна конусна трошачка.
Компанията е основана през 2005 г. като специализиран подизпълнител, но три години по-късно се разраства и започва собствено производство на компактни мобилни машини за преработка на инертни материали и рециклиране. Така през 2008 г. се появява и марката Anaconda.
Днес Anaconda Equipment Interna-tional е утвърден производител с дилърства и продажби по целия свят. Високото качество на произвежданата продуктова гама се гарантира от модерния завод на компанията в Северна Ирландия, използващ най-съвременна техника и технологии.
Anaconda Equipment International произвежда една универсална мобилна роторна трошачка, която се предлага в два модела – I12 и I12R. Трошачната камера е с ширина 1140 мм, в която работи хоризонтален ротор с диаметър 1090 мм и четири чука. Размерите на входа са 1090х1040 мм. Сред отличителните характеристики на трошачната камера са широките люкове отстрани и отгоре, хидравличното отваряне на горната секция на корпуса за лесен и безопасен достъп, двете отбойни плочи, които могат да се регулират индивидуално отвън и др. Трошачните камери, както и питателите, се доставят от компанията McLanahan Corporation, която е мажоритарен собственик на Anaconda Equipment International.
Мобилната роторна трошачка на Anaconda вече е доказала своите възможности за работа в най-тежки условия. Широкоспектърните способности на машината ѝ позволяват да преработва много твърди и абразивни скали от вида на базалт и гранит. Като цяло трошачката се отличава с висока производителност, лесно управление, надеждност и икономичност.
Стандартната спецификация на модела I12 (маса 40 000 кг) включва дизелов двигател Cummins за Етап V на ЕС (384 к.с.), директно задвижване с хидравличен съединител, приемен бункер с капацитет 6,5 куб. м и хидравлично прибиране на странѝците, изходящи транспортни ленти с регулируема скорост, едностранен магнитен сепаратор, вибрационен питател и възел за предварително пресяване. Сред опциите трябва да се отбележат полезни удобства и допълнения като дистанционно управление с радиовръзка, везна за измерване на преработената продукция, удължения на странѝците на приемния бункер и др.
При модела I12R (маса 50 000 кг) машината е дооборудвана със система за пресяване към главния изходящ конвейер. Това е двуплощен ситов модул, гарантиращ размерите на желания краен продукт. Надгабаритният материал или се връща чрез рециркулационна лента към приемния бункер, или се стифира отделно. При I12R стандартната спецификация включва също двустранен магнитен сепаратор и дистанционно управление с радиовръзка.
Мобилната роторна машина на Anaconda може да претрошава материал както самостоятелно, така и в тандем с мобилната челюстна трошачка Anaconda J12 с размери на входящия отвор 1100х700 мм.

KLEEMANN

Kleemann, част от WIRTGEN GROUP, е водещ немски производител на трошачна и пресевна техника с над 160-годишна история. Освен мобилни челюстни и конусни трошачки продуктовата палитра на Kleemann включва гама от мобилни роторни трошачни машини, обозначени като Mobirex MR. Тя е съставена от три модела с максимален капацитет на входа съответно 350 т/ч,
450 т/ч и 600 т/ч. Това са изключително солидни, надеждни и издръжливи машини, отличаващи се с висока производителност, ефективност и лекота на управление.
Два от моделите в гамата са от серия EVO2. Мобилната роторна трошачка MR 110i EVO2 (350 т/ч) е с размер на входящия отвор на трошачната камера 1100х800 мм, а MR 130i EVO2 – с 1300х900 мм. При тях е приложена концепцията на Kleemann за задвижване D-DRIVE, което използва дизелов двигател, задвижващ директно хоризонталния ротор. В същото време всички системи за транспортиране и пресяване на материала използват електрически задвижвания, захранвани от бордови електрогенератор.
Дизайнът на трошачната камера е с оптимална геометрия за постигане на висока производителност, както и минимум натрупване на материал на входа благодарение на повдигащата се клапа и горна отбойна плоча. Високото качество на натрошения материал се постига чрез специфична С-образна форма на чуковете, осигуряващи по-добър ударен ефект в съчетание с две отбойни плочи. Работните настройки на трошачната камера се правят изцяло по хидравличен път от панела за управление – възможно е и по време на работа.
Системата CFS (Continuous Feed System) осигурява непрекъсната постоянна работа на машината чрез сензори, разположени на ключови компоненти за равномерно захранване с материал. Независим двуплощен възел за предварително пресяване не допуска навлизане на дребен входящ материал в трошачната камера. Към основния изходящ конвейер може да се монтира едноплощен или двуплощен ситов модул с рециркулационна лента за получаване на един или два класифицирани готови продукта.
Третият модел – Mobirex MR130i PRO (600 т/ч), е с размери на входа на трошачната камера 1300х900 мм. Той споделя редица от иновативните и ефективни системи на серия EVO2, но в същото време преминава на следващото ниво на технологиите и производителността с мощното си дизел-електрическо задвижване от 250 kW и по-тежкия ротор.
Концепцията E-DRIVE на Kleemann осигурява работа на електричество на всички задвижвани агрегати и системи на трошачната машина (с изключение на някои спомагателни функции), подавано от мощен бордови електрогенератор. В същото време Mobirex MR130i PRO може да бъде захранвана чрез кабел директно от електрическата мрежа. Така се постигат не само нулеви локални емисии на изгорели газове, но и ниски разходи за тон произведена продукция. Допълнително предимство на електрическото задвижване е, че използваната хидравлика е минимална и служи само за настройките и привеждането в работно положение. А това намалява значително разходите за поддръжка.
Забележителна е дигиталната система за управление Spective Connect. Реално това е приложение, което се използва на смартфон и действа заедно с управлението на трошачката (панел или дистанционно управление). От екрана на смартфона операторът може да наблюдава всички параметри на работния процес, да параметрира машината и да изпраща доклади към своя ръководител.

Мобилна роторна трошачка Kleemann Mobirex MR130i PRO с вход на трошачната камера 1300х900 мм
McCLOSKEY
Мобилна роторна трошачка McClsokey I4C с вход на трошачната камера 1150х800 мм

Компанията McCloskey International е един от водещите световни производители на мобилна трошачна и пресевна техника. Тя е основана през 1984 г. в Канада и в началото произвежда само стакери и барабанни сита. През 2004 г. става собственик на севрноирландската компания Viper Intenational и в тяхната производствена база реализира разработките на изцяло нова гама от мобилни вибрационни сита.
През 2008 г. се появяват първите модели мобилни трошачки McCloskey, като тяхната гама е сериозно подсилена след придобиването на американския производител на трошачни машини Lippmann-Milwaukee (2018 г.). Пресевните машини с измиване са въведени през 2016 г., а от 2019 г. McCloskey става част от групата на Metso Outotec. Днес гамата на McCloskey International включва шест модела мобилни роторни трошачки с верижна ходова част. Това са най-съвременни, високопроизводителни, надеждни и лесни за управление и сервизиране машини.
Най-новата мобилна роторна трошачка на McClsokey е моделът I4C, който представлява забележително компактна машина, поместваща голяма трошачна камера с размери на входа 1150х800 мм, ширина 1125 мм и диаметър на ротора 1050 мм. В трошачната камера са монтирани ротор с четири чука и три отражателни плочи с възможност и за четвърта при необходимост от производство на по-голям дял ситни фракции. Моделът I4С тежи само 34,8 т, а габаритните му размери в транспортно положение са 11,16 м х 2,65 м х 3,2 м (Д х Ш х В).
Дизеловият двигател от 375 к.с. и директното задвижване със съединител осигуряват икономии на гориво, а асиметричният приемен бункер, питателят и възелът за предварително пресяване представляват един цялостен вибрационен модул, подаващ материала съвсем равномерно. Над главния транспортьор е предвиден магнитен сепаратор.
Към изходящата транспортна лента може да се монтира едноплощно сито с рециркулационна лента, осигуряващо производството на краен продукт/продукти с определени размери. Рециркулационната лента може да се завърта за стифиране на отделен куп с надгабаритната фракция.
Следващите два модела – I44v3 (42 т) и I44Rv3 (53,4 т), използват същата конфигурация от трошачна камера, ротор и директно задвижване, но са с по-големи габаритни размери и маса. Приемният бункер е с по-голям капацитет от 6 куб. м, а възелът за предварително пресяване е двудеков. Моделът I44Rv3 разполага със ситов модул и рециркулационна лента към изходящия конвейер, вибрационен питател под изхода на трошачната камера и хидравлично сгъване на странѝците на приемния бункер.
На свой ред най-тежките модели I54v3 (52,9 т) и I54Rv3 (65,7 т със ситов модул и рециркулация) са оборудвани с по-големи трошачни камери: вход 1360х950 мм, ширина на камерата 1350 мм и ротор с четири чука и диаметър 1200 мм. Техните габаритни размери, мощност на двигателите (510 к.с.) и капацитети на приемните бункери са по-големи съобразно по-високата им производителност.
Гамата включва и мобилна трошачка V80VSI с вертикален ротор, която намира голямо приложение при високи изисквания към кубичната форма на продукта.
При всички машини на McCloskey се спазва правилото ширината на всеки агрегат, подаващ материал, да бъде по-голяма от тази на предходния с цел осигуряване на максимално бързо преминаване на фракциите и постигане на желаната висока производителност и ефективност.
Професионалната телематична система 365 Site Connex осигурява постоянно информация за работното и техническо състояние на машините.

POWERSCREEN

Powerscreen е един от водещите доставчици на мобилни трошачно-пресевни машини. Компанията произвежда пълна гама от мобилни трошачки: челюстни, роторни и конусни, наситени с впечатляващо голям брой модели. Те се отличават с висока производителност, ефективност, надеждност и най-съвременно управление.
Гамата от мобилни роторни трошачки включва пет модела с хоризонтални ротори от серия Trakpactor, като всеки има версия с допълнителен ситов модул с рециркулация (обозначават се с SR). Производителностите започват от 250 т/ч и достигат до 500 т/ч в зависимост от приложението, а задвижването на ротора е директно от дизеловия двигател. Произвежда се и един модел с вертикален ротор.
В долния край на гамата Powerscreen предлага няколко компактни модела (Trakpactor 230/230SR, 260/260SR, 290/290SR), които са изключително подходящи за рециклиране на строителни материали от разрушаване на сгради и други съоръжения в населени места. Този бизнес е много развит в Западна Европа и вече прави първите си стъпки и у нас.
Съвсем нов е моделът Trakpactor 480SR, представен от Powerscreen на изложението Hillhead 2022. В гамата той се позиционира между моделите Trakpactor 320/320SR (320 т/ч) и флагмана Trakpactor 500/500SR (500 т/ч).
Приемният бункер на мобилните роторни трошачки Powerscreen е оборудван стандартно с вибрационен питател и сито тип Grizzly за предварително пресяване. За по-ефективно и прецизно отделяне на замърсителите на входа се предлага като опция двуплощен ситов възел с независимо задвижване и вибрация.
При хоризонталните ротори има конфигурация както с четири ударни чука, така и само с два. Във втория случай на свободните две места се монтират два по-малки чука (Half Blow Bars), които само балансират и предпазват ротора. Тази конфигурация осигурява по-голяма производителност при по-лесно трошими видове скали и при приложения като например производство на материал с големина 0-63 мм.
Трошачните камери на машините са оборудвани стандартно с два отражателя. При модела Trakpactor 320/320SR има като опция система с трети отражател, който може да се монтира и демонтира при необходимост. Той осигурява по-голяма редукция и по-добра кубична форма на материала. За разлика от други производители, положението на третия отражател може да се регулира отвън.
Под трошачната камера има опция да се монтира вибрационен питател, който да подава натрошения материал към главния изходящ конвейер и така да го предпази от повреждане, особено при рециклиране на стоманобетони др. подобни.
Забележително при Trakpactor 320SR е, че ситовият възел на изхода е двуплощен и класифицира претрошения материал на три фракции. Надгабаритната може да се върне към трошачната камера чрез рециркулационна лента или тя да се отвори настрани и да депонира най-едрия материал. Предвидена е и втора странична лента, предназначена за извеждане на средната по големина фракция. В комбинация с една 3-площна пресевна инсталация могат да се произвеждат ефективно пет калибрирани фракции.
Техническото и работното състояние на машините може да се следи дистанционно чрез най-модерна телематична система – Powerscreen Pulse. Компанията Powerscreen е първият в света производител на мобилна трошачна и пресевна техника, който още през 2014 г. оборудва своите машини с телематика.

Мобилна роторна трошачка Powerscreen Trakpactor 320SR с вход на трошачната камера 1130х800 мм
SANDVIK
Мобилна роторна трошачка Sandvik QI353 с вход на трошачната камера 1170х730 мм

Компанията Sandvik е водещ световен производител на мобилна трошачна и пресевна техника с широко портфолио от решения, съобразени с потребностите на клиентите за преработка на материали в кариери, мини, металургични и рециклиращи предприятия. Sandvik произвежда две гами от мобилни роторни трошачки – с верижна и с колесна ходова част. Те се отличават с най-съвременни технологии и модерно управление, което гарантира тяхната висока производителност, ефективност, надеждност и високо качество на крайния продукт.
Гамата от верижни мобилни трошачки е съставена от три базови машини с входящи отвори на трошачните камери и максимални производителности съответно 992х670 мм / 300 т/ч, 1170х730 мм / 400 т/ч и 1360х800 мм / 500 т/ч. Главният изходящ лентов транспортьор на всяка от тях може да се оборудва с двустепенен ситов модул с рециркулация за производство на до три крайни продукта. В този случай към обозначението на модела се добавя HS и така се получават общо шест модела. Използват се дизелови двигатели Caterpillar и директно задвижване на хоризонталния ротор с цел оптимизиране на разхода на гориво.
През 2021 г. Sandvik започна обновяването на своите мобилни роторни трошачки, като въведе на пазара първия модел от новата трета серия – QI353 (1170х730 мм /400 т/ч). Тази машина се отличава с приемен бункер с извити подсилени странѝци и повишен капацитет, а новият вибрационен питател е с регулиране на задвижването за допълнително подобряване на производителността. Двуплощният възел за предварително пресяване е с по-големи размери и с по-добър достъп за смяна на ситовите повърхности.
На свой ред трошачният възел Prisec предлага най-големия входящ отвор и най-големия диаметър на ротора (1150 мм) в този клас машини, което осигурява по-голяма производителност и енергийна ефективност. Регулируемата позиция на отражателните плочи и скорост на чуковете дават възможност за производство на широка гама от продукти. В допълнение, всички лентови транспортьори са с по-голяма височина на разтоварване с цел повишаване на капацитета на съхранение на материала.
Трета серия се отличава също с товарочувствителна система на задвижването на питателя за постигане на равномерно постоянно захранване с материал. Машината използва 40% по-малко хидравлично масло, а благодарение на удължаването на сервизните интервали разходът му на 10 000 моточаса може да бъде с до 64% по-малък.
Двуплощният ситов модул, който се монтира към изходящия конвейер на трошачката също е с нова конструкция, като към него може да се постави везна за измерване на теглото на преработения материал. Уникалният дизайн позволява пускане в експлоатация от транспортен режим само за 30 мин, без използване на допълнително подемно оборудване.
Новото поколение разполага с нова система за управление Optik, която улеснява работата на оператора. Тя е напълно интегрирана с телематичната система My Fleet.
Мобилните трошачни машини Sandvik с колесна ходова част също предлагат много ефективни, гъвкави и икономични решения, в т.ч. директно комбиниране със ситови системи за получаване на два, три или четири крайни продукта. Гамата включва два модела с хоризонтален ротор с производителност 450 т/ч и три модела с вертикален ротор (185 т/ч, 200 т/ч и 250 т/ч), в т.ч. модел с изцяло електрическо задвижване със захранване от кабел или външен електрогенератор.

Read more from the column
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.