Skip to content Skip to footer
Доц. д-р инж. Петър Кр. Шишков
РЕЗЮМЕ

Целта на настоящата публикация е да провокира анализ какво може да се постигне за намаляване на разходите, ако търсим не само по-евтини методи за взривяване, но и по-комплексни решения съобразно цялостната технология на добива. Разискват се използваните технологии и материали за провеждане на ПВР. Разгледан е най-евтиния съвременен промишлен експлозив АНФО и възможностите за редуциране на стойността на неговото производство.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

АНФО, амониево-селитрени взривни вещества, биогорива, зелени експлозиви

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Валери Емилов Митков, “Безопасност при производството и използването на взривни вещества”, 2010.
2. Валери Емилов Митков, “Производство на взривни вещества за граждански цели”, 2007.
3. Atlas Powder Company, 1987, Explosives and Rock Blasting, Atlas Powder Company Field Technical Operations, Dallas.
4. Stig O. Olofson, Applied explosive technology for construction and mining, Second edition, ISBN 91-7970-634-7.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.