Skip to content Skip to footer
НАКРАТКО

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 1.12.2021 г., на 71-годишна възраст, напусна този свят уважаваният от всички нас инж. Добри Тодоров Цветков.

Инж. Добри Цветков бе забележителен човек и професионалист, посветил над 45 години от живота си на минната индустрия, 15 от които като изпълнителен директор на Елаците-Мед АД. Инж. Цветков ръководи компанията с професионална компетентност, активна позиция и отговорност, като вземаше точните решение и провеждаше успешни политики във всички области. Той бе сред хората, които допринесоха за развитието на Елаците-Мед като модерна минна компания, една от водещите в страната, която следва успешен бизнес модел и прилага ценностите на корпоративната социална отговорност.

Като изпълнителен директор на Елаците-Мед от 2001 до 2016 г.  инж. Цветков има изключителна заслуга за решенията, свързани с удължаването на жизнения цикъл на рудника и целия минен комплекс и модернизацията на производството, благодарение на което компанията продължава да работи ефективно и устойчиво.

Сбогуваме се с Човека Добри Цветков, който отдаде много сили и енергия в развойната дейност на минерално-суровинната индустрия в България и за развитието на Елаците-Мед и направление „Миннодобивна дейност“ в Група ГЕОТЕХМИН.

За нас бе голяма чест, че имахме възможността да работим заедно!

Поклон пред светлата му памет!

Колегите от Елаците-Мед и Група ГЕОТЕХМИН

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.