Skip to content Skip to footer

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВУОСНОВЕН БЕЗДИМЕН БАРУТ КАТО АЛТЕРНАТИВЕН ЗАМЕСТИТЕЛ НА КАМЕНАРСКИЯ БАРУТ ПРИ ДОБИВА НА СКАЛНО-ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Д-р инж. Петър Кр. Шишков, инж. Надежда Кр. Стойчева
РЕЗЮМЕ

За да бъде създадено съвременно мобилно приложение за определяне на маршрут от точка до точка е необходимо да се познават начините за определяне на местоположение на обекти. Съществуват редица методи за определяне на местоположение на обекти, в зависимост от това дали локализирането ще се извършва в открита среда или в затворени помещения. В настоящата статия ще бъдат разгледани популярните системи за глобално позициониране, както и най-често използваните технологии за определяне на местоположение на закрито (IPS). Ще бъдат направени изводи спрямо различни критерии като цена, скорост и ефективност на разгледаните технологии.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

каменарски барут; метателни взривни вещества; нискоскоростни експлозиви; бездимен барут; едноосновен барут; двуосновен барут; взривяване на каменни блокове; рязане на декоративни камъни по взривен способ; скално-облицовъчни материали; естествен камък; прецизно взривяване; гладко взривяване; процепване на скали

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Шишков, П., Н. Стойчева, 2018. Съвременни взривни техники при добив на скалнооблицовъчни материали. – Сп. „Минно дело и геология”, 10-11, с.42-49, ISSN 0861-5713
2. Стойчева, Н. Скално-облицовъчни материали в Кралство Испания. Дипломна работа, септември, 2018, МГУ „Св. Иван Рилски”, София
3. Merke, G, Sustainable development in the natural stone industry”, Roc Maquina, June 2000, pp56-58.
4. Ashmole, I, “Dimension Stone: The Small Scale Mining Potential in South Africa”, Paper presented at Small Scale Mining 2004, Johannesburg, 9 September 2004.
5. Carvalho, J.F., Henriques, P., Fale, P., Luis, G., “Decision criteria for the exploration of ornamental-stone deposits: Application to the marbles of the Portuguese Estremoz Anticline”, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (2008), doi:10.1016/j.ijrmms.2008.01.005.
6. Mancini, R., Fornaro, M., Cardu, M., Gaj, F., “Production methods in Italian dimension stone quarries”, Proceedings of the 1996 International Symposium on Mining Science and Technology, pp125-130, Guo, Y. and Golinski,T.S. (eds), Balkema, Rotterdam, 1996.
7. Atlas Powder Company, 1987, Explosives and Rock Blasting, Atlas Powder Company Field Technical Operations, Dallas.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.