Skip to content Skip to footer
Гл. ас. д-р инж. Веселина Господинова
РЕЗЮМЕ

Статията разглежда възможностите на цифровата фотограметрия и по-конкретно създаването на числени (цифрови) модели на повърхнини в подземния добив. В нея са представени приложенията на тези модели за решаване на различни задачи, свързани с геоложко картографиране, наблюдение, документиране на проблеми в скалната механика и други. Разгледани са предимствата на предложената методика.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

близкообхватна фотограметрия, числен модел, приложни направления, подземен добив

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Господинова, В., П. Георгиев, П. Иванов. Създаване на числен фотограметричен модел в подземен рудник, Шеста национална научно-техническа конференция с    международно участие по технологии и практики при подземен добив и минно    строителство. Девин, 2018, стр.155-161.
2.    Benton DJ, JB Seymour, MS Boltz, MJ Raffaldi, SA Finley. Photogrammetry in underground mining ground control – Lucky Friday mine case study, Deep Mining 2017: Eighth International Conference on Deep and High Stress Mining – J Wesseloo (ed.), 2017 Australian Centre for Geomechanics, Perth, ISBN 978-0-9924810-6-3.
3.    Birch, J. Data Acquisition with 3DM Analyst Mine Mapping Suite, Australian Centre for  Geomechanics, Perth, 2008, ISBN 978-0-9804185-5-2
4.    Brent A. Slaker, Khaled M. Mohamed, A practical application of photogrammetry to performing rib characterization measurements in an underground coal mine using a DSLR camera, International Journal of Mining Science and Technology 27, 2017, pp. 83–90.
5.    Slaker, B. Monitoring Underground Mine Displacement Using Photogrammetry and Laser Scanning,  PhD, Blacksburg, VA, 2015
6.    Wycisk, A. Use of 3D models obtained with photogrammetric methods in an industrial mineral mine, master degree thesis, 2016.
7.    http://downloads-cus.dataminesoftware.com/Sirovision/Stereo_Camera_Mark_II_User_Manual.pdf
8.    https://www.dataminesoftware.com/sirovision/
9.    https://3gsm.at/unternehmen/
10.    https://3gsm.at/produkte/shape-metrix/
11.    https://www.nctechimaging.com/istar/

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.