Skip to content Skip to footer
НАКРАТКО

По време на редовното Общо събрание на Българската минно-геоложка камара, кратка презентация на тема „Европейският минен сектор – принос към приоритетите на ЕС и демонстриране на най-добри практики “ изнесе Ролф Куби, директор на ЕВРОМИН. В нея той представи дейността и екипа на ЕВРОМИН, както и ключовите приоритети за устойчиво развитие на минно-добивния сектор.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ МИНЕН СЕКТОР – ПРИНОС КЪМ ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЕС И ДЕМОНСТРИРАНЕНА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ, РОЛФ КУБИ

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.