Skip to content Skip to footer
НАКРАТКО

На 14 декември 2021 г. се проведе Webit – Powers Summit 2021 – най-голямото събитие за градивен и оперативен диалог лице в лице между властта, бизнес лидерите, гражданския сектор и медиите. Събитието бе част от Седмица на глобалното въздействие (Global Impact week) на фондация Webit, която вече 16 години работи да позиционира България на световната технологична карта.
Форматът на Powers Summit включваше няколко панела, всеки съставен от 3 сесии. Участници бяха представители на лидерските екипи на парламентарно-представените партии, експерти, председатели на браншови организации, топ представители на индустриалния капитал, както и на малките и средни предприятия, водещи активисти на гражданския сектор и науката, водещи журналисти и фигури с обществено влияние.
Целта на форума, наричан „Българският Давос”, беше да се потърсят решения в реално време по водещите теми в диалог между правителството, бизнеса, гражданския сектор и науката, в името на създаване на устойчиви решения за бъдещето на България.
През първия си работен ден като премиер на страната ни, Кирил Петков се включи в Powers Summit. С усмивка и добро настроение поздрави всички присъстващи.
„В думичките „държавен служител“ по-важната е служител. Когато създаваме добавена стойност, държавата не я създава, нито политиците. Създава се от бизнеса, в който трябва да присъстват младите учени. Ако искаме да градим България като един център на иновативен бизнес, трябва да подредим нещата по следния начин – бизнес лидерите трябва да работят с младите учени, за да създават добавена стойност, а тази добавена стойност да създава данъчни приходи, които да идват в държавата и ние политиците имаме само две задачи. Едната е тези пари да не отиват в погрешни посоки;  втората е, когато ги харчим да сме сигурни, че те се инвестират в България. От тук нататък държавата има само тази роля – да помага на младите и бизнеса, и да не прави грешки, когато прави своята социална политика.“ – каза той.
Основните теми в рамките на деня бяха разделени в модули – образованието, планът за възстановяване и устойчивост, енергетика и зелена сделка, устойчиво развитие, здравеопазване, финтех и кибер сигурност, предприемачество. Всеки модул от своя страна се състоеше от 3 сесии – Дискусионен, в който участие взеха основно лидери на бизнеса и браншовите организации, Добри практики, представени от експерти и изявени представители на бизнеса, които ясно и прагматично поставиха проблемите и предизвикателствата, както и нужните действия от страна на държавата, и „Чувам Ви“ сесия, в която политиците обобщиха чутото и дефинираха последващи стъпки.
БМГК взе участие по две от темите: Образование, където  проф. дтн. инж. Николай Вълканов, председател на БМГК представи състоянието и постиженията  в професионалното образование в минерално-суровинния отрасъл и Зелена сделка, където доц. д-р инж. Иван Митев, изпълнителен директор на БМГК представи основните предизвикателства пред добивния отрасъл в контекста на зелената сделка.
От членовете на БМГК, в Webit – Powers Summit 2021 като партньори се включиха „Минстрой Холдинг” АД и „Дънди Прешъс Металс” ЕАД.
Ирена Цакова, директор „Разрешителни и правни дейности“ в „Дънди Прешъс Металс“ взе участие в сесията План за устойчивост, енергия и „зелена сделка“ в панела Добрите практики,
На събитието присъстваха и членове на Управителния и на Контролния съвет на БМГК – представители на над десет водещи компании от сектора.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.