Skip to content Skip to footer
доц. д-р инж. иван митев
РЕЗЮМЕ

Основната цел на изследването е насоченa към укрепване на „земното легло“ на пътно платно със високи стойности на външни натоварвания, чрез прилагане на нанотехнология при изпълнението на строително-монтажните работи и постигане на оптимизационни резултати в изкопните работи, дейностите по уплътняване на земното легло, транспортните разходи, усвояването на площи за депониране, скъсяването на работния срок в частта на подготовката на „земното легло“.  Настоящата разработка третира патентована технология на PowerCem Technologies B.V., чрез влагане на зеолитна нанодобавка в състава на почвите и материалите, необходими за извършване на стабилизация на „земното легло“. В състава на добавката се съдържат около 200 напълно безвредни компонента, а основното ѝ приложение е като добавка към цимента, която химически изменя, свързаните материали и значително подобрява качества на получения композит.

Ключови думи

нанотехнологии, зеолитни добавки, почви, заздравяване

РЕФЕРЕНЦИИ
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.