Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Доц. д-р ИНЖ. АСПАРУХ КАМБУРОВ e завършил специалността „Маркшайдерство и геодезия“ в МГУ „Св. Иван Рилски“, а от 2011 г. е на основен трудов договор в едноименната катедра. Работил е за компании в сектора за проучване и добив на нефт и газ из концесионни площи в България, Либия, Тунис, Мароко и Камбоджа. Участник в XXI и XXV български антарктически експедиции като ръководител на проекти, свързани с високоточни ГНСС измервания и наземно лазерно сканиране. Участник в редица проекти, свързани с приложение на уеб-базирани ГИС технологии, вкл. Топлинна карта на България. От 5 години се занимава активно с комуникация на науката, като ежегодно организира събития за широка публика в рамките на Европейската нощ на учените, Софийския фестивал на науката и др.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- МНОГОЦЕЛЕВИ ГЕОИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“
- Уеб-базирана гис за управление на данните от учебнитe практики в специалността „маркшайдерство и геодезия“

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.