Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Инж. Борислав Борисов е завършил Строителен техникум „Хр. Ботев“, гр. София и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ - бакалавърска и магистърска степени в областта на геологията. В допълнение по индивидуален учебен план е придобил и магистърска степен по специалността „Подземно строителство“. Има и магистърска степен по „Бизнесадминистрация“ от Нов български университет. В момента е докторант към катедра „Подземно строителство“, МГУ „Св. Ив. Рилски“. Работил е като: геолог в „ПДНГ“ АД и „Геоинс“ АД; тунелен инженер в японската „Тайсей Корпорейшън“; мениджър по качеството в „Трейс Груп Холд“ АД; корпоративен мениджър по качеството в „Сивикон Кения“; мениджър по качеството в „Ейч Би Кей Контрактинг“, Катар; старши мениджър строителство в австрийската „Порр Констръкшън“, Катар; ръководител екип строителен надзор на участък за изграждане на подземно метро в гр. Ханой, Виетнам към френската компания „Систра“; ръководител проект в „Порр Констръкшън“, Катар. Бил е на дългосрочни командировки в Саудитска Арабия, Китай и Танзания.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СРОК НА ПОДЗЕМНИ СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ И ОБЛИЦОВКИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.