Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Инж. Веселин Балев е асистент в Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“, катедра „Подземно строителство“. Освен с преподавателска дейност, професионалният му опит е свързан с участие в научно-изследователски колективи в направления: „Проучване, добив и преработка на полезни изкопаеми“ и „Архитектура, строителство и геодезия“. Специализирал е в Технически университет „Минна академия“, Фрайберг (Германия).

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ИЗСЛЕДВАНЕ СВОЙСТВАТА И ПРИЛОЖИМОСТТА НА ТВЪРДИТЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОТКРИВКАТА В МИНИ „МАРИЦА-ИЗТОК“ EАД КАТО ПЪТНОСТРОИТЕЛНА СУРОВИНА
- 3D СИМУЛАЦИЯ ПРИ ПРОКАРВАНЕ НА ТУНЕЛ С ПОМОЩТА НА 2D СОФТУЕР ПО МЕТОД НА КРАЙНИ ЕЛЕМЕНТИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.