Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

ИНЖ. ГЕОРГИ ВЛАДИСЛАВОВ е завършил Математическа гимназия „Гео Милев“ в гр. Стара Загора и магистратура в МГУ „Св. Иван Рилски“ гр. София със специалност „Хидрогеология и инженерна геология“ и „Инженерна геоекология“. Започва работа в рудник „Трояново-3“ на „Мини Марица-изток“ като геолог минен. През 2009 г. започва работа в Управлението на „Мини Марица-изток“ като геолог минен, а през 2010 г. става главен хидрогеолог. От 2015 г. е Ръководител отдел „Геоложки“ в рудник „Трояново-3“. Съавтор на 9 доклада, представени на научни конференции и на публикации в Geological Journal.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВЪГЛИЩАТА, ПОДАВАНИ ОТ РУДНИК „ТРОЯНОВО-3“

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.