Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Н. С. I ст., инж. геолог Георги Мил. Скендеров има дългогодишен трудов стаж в системата на ДФ „Редки метали“ - от 1971 до 1995 г. Работил е главно в търсещо-проучвателните и научно-изследователски звена по проблемите на радиогеоложките изследвания за радиоактивни суровини и съпътстващи ги цветни, благородни и редкоземни минерализации и орудявания. От 1995 до 1997 г. работи като експерт по метални полезни изкопаеми в комитета по геология и минерални ресурси. При работата си в „Редки метали“ е съавтор на голям брой (над 40) проекти за провеждането на търсещо-проучвателни работи за уранови орудявания и отчетни доклади за получените резултати. Автор и съавтор е на повече от 30 броя научни статии, публикувани в български и чуждестранни списани. Съавтор е на последната металогенно-прогнозна карта по уран на Р. България в Мащаб 1:200 000 (1996 г.). Съоткривател е на едно ураново и едно златно-полиметално находища в пределите на България. От 2001 до 2008 г. е работил като експерт-геолог в „Хероуърд Венчърс – България“ АД и „Балкан минерал енд майнинг“ ЕАД.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ПОЛИМЕТАЛНИ, РАДИОАКТИВНИ И РЕДКОЗЕМНИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ И ОРУДЯВАНИЯ В БУХОВО-КРЕМИКОВСКИЯ РУДЕН РАЙОН. ПРОГНОЗНИ РЕСУРСИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.