Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

ДоЦ. д-р Даниел Стоянов Йорданов е преподавател в Университета за национално и световно стопанство, катедра „Катедра икономика на транспорта и енергетиката“. Освен с преподавателска дейност, професионалният му опит е свързан с участие в научно-изследователски колективи и научно образователни проекти в направления: „Предприемачество и предприемачески потенциал“, „Финансово управление и инвестиционна оценка“ и „Капиталови пазари“. Притежава професионален опит като консултант в областта на бизнес планирането и управлението на проекти. Притежава сертификат за Инвестиционен консултант от КФН.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- КЛЮЧОВИ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ. ТЕСТ ЗА САМООЦЕНКА: ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА СТАНЕТЕ СОБСТВЕНИК НА БИЗНЕС?
- КОНЦЕПТУАЛНИ МЕТОДИ ПРИ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА КОМПАНИЯТА
- БАЗОВ АНАЛИЗ НА ВЪНШНИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА КОМПАНИЯТА

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.