Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Доц. д-р инж. Ефросима Занева-Добранова има дългогодишен преподавателски, научноизследователски и административен стаж в Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“. Преподавателската и научноизследователстата ѝ дейност е в областите: петролна геология; свойства на скалите и флуидите; физика на нефтения и газов пласт; нетрадиционни източници на въглеводородни суровини, подземни хранилища за нефт и газ; подземно съхраняване на СО2. Има издадени над 60 публикации, монография, учебник, ръководство. Има многобройни участия в национални и международни форуми по проблемите на нефта, газа и нефтогазоносната перспективност на територии у нас и в чужбина. Участвала е в над 30 национални и международни проекта. През периода 2003-2011 г. е зам.-декан, а от 2011 г. и понастоящем е декан на Геологопроучвателния факултет на МГУ „Св. Ив. Рилски“.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗКУСТВЕНА ГАЗОВА АКУМУЛАЦИЯ „ГОРСКО СЛИВОВО“ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.