Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

инж. Ивайло Николов завършва Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“, София със специалност „Разработване на полезни изкопаеми“. Придобива магистърски степени по специалностите „Открито разработване на полезни изкопаеми“ и „Инвестиционен мениджмънт“ към специалност „Финанси“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов. Притежава и допълнителна квалификация по „Устойчиво развитие в добивния бизнес“ от Аалто университет, гр. Хелзинки, Финландия. Професионалният му път в „Елаците-Мед“ АД започва преди 12 години, като заема различни ръководни длъжности. От 2019 г. е директор на Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед“ АД. Инж. Николов има богат опит в управлението и оптимизирането на минните процеси, като допринася за продължаващото развитие на Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед“ АД и превръщането му в модерен технологичен минен комплекс, нареждащ се на едно от първите места в Европа по производствена мощност в добива на медни руди.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-ЕКСПРЕСЕН АНАЛИЗАТОР ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЪГЛИТЕ НА ОТКОСИТЕ ЗА ЛИТОЛОЖКА РАЗНОВИДНОСТ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРОЦЕСА НА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РУДНИК „ЕЛАЦИТЕ”

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.