Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Иван Табов е минен инженер, завършил МГУ, гр. София със специалност „РПИ - Минно строителство“. През 1991 г. специализира взривни работи в промишлеността. Започва трудовия си път в р-к Челопеч и МОК „Елаците“. Бил е главен инженер на рудниците „Козяк“ и „Кремиковци“, директор по производството на Плена България - Варов завод Пуклина и началник - рудник „Асарел“. Основател на Табов Инженеринг ООД, където в момента е главен проектант. Под негово ръководство са проектирани и извършени десетки хиляди взривявания, в т.ч технологични, специални по взривявания на сгради и съоръжения, взривявания на метали, шлаки и др. През периода 2012-2017 г. ръководи прочистването на база Стралджа-Мараш след тежък промишлен инцидент, като за периода под негово ръководство и по негови проекти са извършени над 2000 взривявания на събраните от инцидента на над 300 000 различни боеприпаси и взривни военни остатъци. От 1993 г е проектант на взривни работи, а от 1997 г. - проектант на взривни работи - 1-ва степен. Член на КИИП - София град. Притежава пълна проектантска правоспособност „Добив на полезни изкопаеми и Специални взривни работи“. От 2019 г. е изпълнител на взривните работи при прокарване на тунел „Железница“ от АМ Струма - южен портал.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- НОВ АВСТРИЙСКИ ТУНЕЛЕН МЕТОД (НАТМ) С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ТУНЕЛ „ЖЕЛЕЗНИЦА“ ОТ АВТОМАГИСТРАЛА СТРУМА ОТ КМ 366+720 ДО КМ 369+000 – ЮЖЕН ПОРТАЛ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.