Skip to content Skip to footer

НОВ АВСТРИЙСКИ ТУНЕЛЕН МЕТОД (НАТМ) С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ТУНЕЛ „ЖЕЛЕЗНИЦА“ ОТ АВТОМАГИСТРАЛА СТРУМА ОТ КМ 366+720 ДО КМ 369+000 – ЮЖЕН ПОРТАЛ

Инж. Иван Табов, Инж. Матей Матеев, Емил Здравков, Инж. Иво Маринов
РЕЗЮМЕ

В доклада са представени общи сведения за тунел „Железница“ от автомагистрала Струма, прокарван по нов австрийски тунелен метод (НАТМ), съвместимостта на метода с пробивно-взривните работи и проблемите по прокарването, свързани с разнородните скални разновидности. Разгледани са отделните паспорти на пробивно-взривни работи (ПВР) и мониторинга при тяхното извършване.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Нов австрийски тунелен метод, тунел „Железница“, пробивно-взривни работи

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Проф. д-р Др. Стефанов. 1985 г., Технология и безопасност на взривните работи, София. Печатна база към МНП.
2.    Проф.д-р Ст. Стойнев, д-р Ант. Лаков. „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” – част „геология“.
3.    Стиг О Олфсон. „Приложна взривна технология за строителство и минно дело“ АХАВ ООД.
4.    Невена Бабунска, Георги Георгиев, Цветомир Цветков. 2007. Съпоставка между щитов метод и нов австрийски метод при изграждане на тунелите по втори метродиаметър на метрополитена в София“. Сп. Механика Транспорт Комуникации, брой 3.
5.    инж. Ив. Табов. „Технически проект за извършване на ПВР при прокарване на тунел „Железница“ от km 366+720 до km 369+000“.
6.    S. Zare &A. Bruland „Progress of drill and blast tunnelling efficiency with relation to excavation time and costs“ Underground Space – the 4th Dimension of Metropolises – Barták, Hrdina, Romancov & Zlámal (eds) © 2000.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.