Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Инж. ИВО МАРИНОВ притежава голям практически опит в открития добив и пробивно-взривните работи. Завършва МГУ „Св. Иван рилски“ със специалност „Минно инженерство“ и специализация „Открит добив на полезни изкопаеми“. Започва работа в „Елаците-Мед“ АД през 1999 г. като началник смяна, от 2001 г. е главен инженер „Открит добив“, а от 2009 г. - ръководител „Обособено производство“ (Пробивно-взривни работи и производство на взривна смес). Участва във внедряването на проекти за повишаване на технологичното равнище, качеството, нови техники и технологии, усъвършенстване на организацията на производство и други.
От 2012 г. до момента е управител на „Експлозивпрогрес гтм“ ЕООД, София, специализирана в областта на консултантските и инженерингови услуги в областта на пробивно-взривните работи. Притежава свидетелство за правоспособност проектант „взривни работи - първа степен“.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- НОВ АВСТРИЙСКИ ТУНЕЛЕН МЕТОД (НАТМ) С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ТУНЕЛ „ЖЕЛЕЗНИЦА“ ОТ АВТОМАГИСТРАЛА СТРУМА ОТ КМ 366+720 ДО КМ 369+000 – ЮЖЕН ПОРТАЛ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.