Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Инж. Любомир Свиленов завършва Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски”, София със специалност „Разработване на полезни изкопаеми“, след което се дипломира и с магистърска степен по специалност „Открито разработване на полезни изкопаеми“. Неговата кариера в „Елаците-Мед“ АД стартира през 2017 г., като „Минен инженер“ в отдел „Минно планиране“, а от 2019 г.
и към настоящия момент заема длъжността ръководител отдел „Стратегическо минно планиране“. През годините инж. Свиленов успешно разработва и внедрява методи и подходи за стратегическо минно планиране и проектиране за конкретните условия на рудник „Елаците“, чрез използването на специализирани минни софтуери и програми. Неговите интереси и области на развитие са в част „Проектиране и планиране“ на открити рудници, като е специализирал в: икономическо планиране и оптимизиране, оптимизация на технологичните процеси, проектиране и оптимизиране на фазите за отработване и планиране и оптимизиране на графиците за живот на откритите рудници. Автор и съавтор е на научни разработки и доклади, свързани с внедряване на методи за икономическо и стратегическо минно планиране, проектиране и оптимизиране на открити рудници.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-ЕКСПРЕСЕН АНАЛИЗАТОР ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЪГЛИТЕ НА ОТКОСИТЕ ЗА ЛИТОЛОЖКА РАЗНОВИДНОСТ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРОЦЕСА НА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РУДНИК „ЕЛАЦИТЕ”

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.