Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Инж. Матей Йонков Матеев е строителен инженер с над 10 годишен опит в строителството на подземни и открити съоръжения. Завършил е „Хидротехнически строителство“ и „Управление и експлоатация на газопреносни системи“ в УАСГ. Професионалната си кариерата започва през 2010 г. при изграждането на II-ри метро диаметър в София. До момента се занимава изключително с ключови национални строителни обекти. Взема участие на ръководни постове в изграждането на тунели по нов австрийски метод, щитов метод, открит способ и подземни и надземни метростанции. От 2018 г. е ръководител на екипа за строителство на тунел „Железница“ от страна на „Джи Пи Груп“ АД.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- НОВ АВСТРИЙСКИ ТУНЕЛЕН МЕТОД (НАТМ) С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ТУНЕЛ „ЖЕЛЕЗНИЦА“ ОТ АВТОМАГИСТРАЛА СТРУМА ОТ КМ 366+720 ДО КМ 369+000 – ЮЖЕН ПОРТАЛ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.