Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Инж. Надежда Стойчева е бакалавър - завършила МГУ „Св. Иван Рилски” - София със специалност „Разработване на полезни изкопаеми”. От 2018 г. се обучава в същия университет по магистърска програма в направление „Разработване на нерудни полезни изкопаеми”. От 2014 г. работи като експерт по външно-търговски дейности в “Мрамор Риолит Б” АД. Професионалните ѝ интереси са свързани с технологиите за извличане и обработка на скално-облицовъчни материали.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВУОСНОВЕН БЕЗДИМЕН БАРУТ КАТО АЛТЕРНАТИВЕН ЗАМЕСТИТЕЛ НА КАМЕНАРСКИЯ БАРУТ ПРИ ДОБИВА НА СКАЛНО-ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
- СЪВРЕМЕННИ ВЗРИВНИ ТЕХНИКИ ПРИ ДОБИВ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
- ПОДЗЕМЕН ДОБИВ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.