Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Никола Стратиев e роден в гр. Варна на 07.09.1992 г. В периода 2007-2011 г. завършва средно образование в гр. Варна в ПМГ „Акад. Методий Попов“. От 2017 г. е студент в МГУ „Св. Ив. Рилски“ в специалност „Управление на ресурсни и производствени системи“. През периода 2013 - 2017 г. е работил във фирма „Булфаер“ ЕООД като финансов анализатор на бизнес проекти. Допълнително през октомври 2014 г. започва работа като оперативен счетоводител в счетоводна фирма „Карагяуров“ ЕООД, където работи до момента. Професионалните му и научни интереси включват участие в разработка на енергийни и екологични проекти; икономически и финансов анализ на проекти; счетоводство, амортизация и данъчно планиране.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- КОЛИЧЕСТВЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА НЕФТОДОБИВА ОТ ВЕЧЕ ЕКСПЛОАТИРАНИ НАХОДИЩА
- УМЕНИЕТО ДА ОБЩУВАМЕ И ДА СМЕ УБЕДИТЕЛНИ КАТО ЧАСТ ОТ УСПЕХА

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.