Skip to content Skip to footer
Никола Стратиев
РЕЗЮМЕ

В рамките на всяка организация възникват и се развиват множество и различни по вид конфликти. Източниците на конфликтите са многообразни – от структурните характеристики на организацията до несъвместимостта в характерите, ценностите или интересите на индивидите. Умението да общуваме помежду си е един от начините за минимизиране и разрешаване на конфликтите в организацията, както и важен фактор за фирменият успех. По тази причина – настоящата статия е посветена на това колко важна за постигането на успеха е способността да общуваме с другите и да бъдем убедителни.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

общуване, въздействие, успех, социални конфликти, фирмена култура

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Фъртунова. М, учебник „Култура на предприемачеството“, 2011
2. Карнеги. Д, книга, „Изкуството да говорим пред другите“, 2011
3. Данкова. Д, годишник на НБУ „Комуникацията и нейната еволюция“, 2017
4. Форум „Наука“, „Общуването“, 26.11.2016
5. Антоан дьо Сент-Екзюпери, „Земя на хората“, 1939;
6. Антоан дьо Сент – Екзюпери, „Южна поща“, 1928;

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.