Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Д-Р Инж. Павел Карачолов завършва специалността „Хидрогеология и инженерна геология“ в Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“ през 1981 г. и се усъвършенства, защитавайки дисертация за кандидат на техническите науки (понастоящем доктор) през 1991 г. В края на април 1981 г. започва работа в геоложкия отдел на СО „Марица-изток“, където работи 11 години. Следват пет години в Геоложка база на Рудник “Трояново-1“ и над 20 години е ръководител на отдел „Геоложки“ в управлението на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Цялата му трудова реализация е свързана с най-голямото българско дружество за добив на въглища по открит способ. Дългогодишен автор e в списание „Минно дело и геология“ със значителен брой статии, посветени на дейността на „Мини Марица-изток“.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ КОМПОНЕНТИ ОТ ОТКРИВКАТА НА РУДНИЦИТЕ НА „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.