Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Инж. Светла Костова е главен маркшайдер на рудник „Трояново-север“, „Мини Марица-изток“ ЕАД от 2013 г. В рудника работи от 1991 г. като инженер маркшайдер. Завършила е средното си образование в Техникум по строителство, гр. Стара Загора със специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“. Висшето си образование завършва в МГУ „Св. Иван Рилски“ със специалност магистър по „Маркшайдерство и геодезия“.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ И ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ В РУДНИК „ТРОЯНОВО-СЕВЕР“, „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.