Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

ИНЖ. СТИЛЯН СТОЯНОВ е завършил ПГЕ „Джон Атанасов“ в гр. Стара Загора и магистратура в МГУ „Св. Иван Рилски“ гр. София със специалност „Маркшайдерство и геодезия“. Започва работа в рудник „Трояново-3“ на „Мини Марица-изток“ като маркшайдер през 2015 г. От 2018 г. е Ръководител отдел „Маркшайдерски“ в рудника. Съавтор на 5 доклада, представени на научни конференции.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВЪГЛИЩАТА, ПОДАВАНИ ОТ РУДНИК „ТРОЯНОВО-3“

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.