Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Инж. Щерьо Щерев е е доказан енергиен експерт в сектор „Въглища“. Заемал е отговорни длъжности като: държавен експерт и началник отдел „Енергийни ресурси” в дирекция „Природни ресурси и концесии” в МИЕТ; изпълнителен директор и зам.-изпълнителен директор на „Мини Марица-изток” ЕАД, Раднево; член и председател на съвета на директорите на „Минпроект” ЕАД; началник отдел „Минно технологичен” в „Минпроект” ЕАД; главен проектант на рудник „Трояново-север”; зам.-председател на Комитета по енергетика. Участвал е в изготвянето на проекти на нормативни актове, регламентиращи търсенето, проучването и добива на въглища, както и преструктурирането на минни обекти. Ръководил е и е участвал в разработването на перспективни проучвания, технически, работни и технологични проекти за развитието на рудниците в „Мини Марица-изток” ЕАД. Има изготвени множество експертни становища. Понастоящем е зам.-председател на УС на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ЦЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА
- ПРЕДЛАГАТ ЛИ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ВЕИ? НЕКОМЕНТИРАНАТА СТРАНА НА ПРОБЛЕМА

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.